Informace hejtmanky Středočeského kraje

Informační letáky hejtmanky Středočeského kraje

Pravidelně aktualizované informace hejtmanky s informacemi o ochranných prostředcích, pohybu osob, službách, obchodech a školách, dopravě ...

Informace jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší, zdrojem informací je www.kr-stredocesky.cz

 

Změny v dopravě od března 2021

Současná situace mění řadu věcí, nevyhýbá se ani dopravě. Protože se objevují četné dotazy, shrnujeme, co nás čeká v nejbližších týdnech.

V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle. Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10 %, společně s vydáním nových jízdních řádů. V naprosté většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.

Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.

Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.

Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz nebo v aplikaci PID Lítačka.

„Aktuální situace je obtížná pro všechny. V tuto chvíli se pak snažíme pro Vás udržet služby veřejné dopravy v rozumném rozsahu,“ říká Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu, a dodává: „Věříme, že přijatá opatření přijmou cestující s pochopením. Všem přejeme, aby tuto dobu přestáli ve zdraví.“

 

bus

 

 


Pohb osob

 

Sluzby obchod skoly

 

ochrany

publikováno 4.3.2021