Informace k volbám 2.-3. října 2020

Informace k volbám 2.-3. října 2020

Jak s Covidem v zádech volit ve volbách do zastupitelstev krajů 2020?

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020

2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev.

Osoby (oprávnění voliči), které jsou v izolaci (pozitivní test PCR na COVID-19) či v karanténě pro kontakt s osobou pozitivní na tutéž infekci, mají v těchto volbách umožněno hlasování tzv. zvláštním způsobem.

A to u volebního stanoviště z motorového vozidla či hlasováním do zvláštní přenosné volební schránky.

V detailech odkazujeme na stránky Krajského úřadu Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje

Osobám, majícím trvalé bydliště ve Středočeském kraji, je ve valné většině izolace nebo karanténa uložena jeho praktickým lékařem. Tedy osoby, které se obrátily vzdáleným přístupem na svého lékaře z důvodu pozitivity testu či nastoupení či ukončení karantény, jsou zaznamenány do seznamu České správy sociálního zabezpečení pro účely voleb.

Osoba, které byla izolace či karanténa uložena rozhodnutím KHS, tento doklad obdržela poštou. Jedná se o velmi výjimečné případy osob, které nemají žádného registrujícího praktického lékaře.

Osoby v izolaci či karanténě nepotřebují mít s sebou žádné potvrzení od lékaře či hygienické stanice (jak je nepřesně uvedeno na letáku MV ČR JAK VOLIT, který všichni voliči obdrželi).

 

Podívejte se na video, jak budou probíhat volby v drive-in stanovištích.

Pro okres Benešov, a tedy i pro Vlašim a okolí je drive-in stanoviště v Benešově v areálu bývalých Táborských kasáren.

Přesné hlasovací místo zobrazíte kliknutím zde: https://1url.cz/wzhTW

Upozorňujeme, že drive-in hlasovaní probíhá s předstihem již 30. září od 7 do 15 hodin.

Způsob volby ve volebních místnostnech

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci byla přijata v celostátním rozsahu zvláštní opatření týkající se průběhu hlasování ve volebních místnostech.

Členové volebních komisí budou pracovat v rouškách a rukavicích, volební místnosti budou vybaveny desinfekcí na ruce, komise bude pravidelně desinfikovat prostor pro úpravu hlasovacích lístků a psací potřeby.

Pravidla stanovená pro voliče během hlasování:

  1. Všichni voliči budou mít zakrytá ústa a nos (rouška, šála, šátek) a to již při vstupu do budovy, ve které je umístěna volební místnost.
  2. Voliči budou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před volební místností.
  3. Ve volební místnosti bude prostor ve vzdálenosti 2 metry od komise vymezen páskou.
  4. Volič položí na stůl před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí zpět za pásku vyznačující vzdálenost dva metry od komise.
  5. Při manipulaci s doklady totožnosti používají členové komise jednorázové rukavice.
  6. Na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje.
  7. Poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen komise předá úřední obálku a případně hlasovací lístky.
  8. Volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.
  9. Poté přistoupí ke komisi další volič.

Žádáme voliče, aby byli ke členům volební komise i k ostatním voličům maximálně zodpovědní, opatrní a ohleduplní. Všech aktérům voleb, tzn. členům volebních komisí i voličům přejeme klidný průběh hlasování.

Ing. Ivana Kotrčová, vedoucí Odboru vnitřních věcí

 

Jak volit A

Jak volit B

publikováno 15.9.2020