Informace o možnostech pomoci ve Vlašimi a okolí

Informace o možnostech pomoci ve Vlašimi a okolí

Děkujeme, že Vám nejsou lhostejné osudy občanů z Ukrajiny, které válečná agrese Ruska vyhnala z jejich země, z jejich domovů.


Uprchlíci z Ukrajiny

Ruská vojenská agrese na Ukrajině pokračuje a miliony civilních obyvatel této napadené země v obavách o život svůj a zejména svých dětí opouští své domovy. Jsme jednou z jejich cílových zemí, hlavně pro ty, jejichž rodinní příslušníci zde již nějakou dobu žijí a pracují. A protože nejde o žádné ekonomické uprchlíky, ale o zoufalé lidi utíkající před hrůzami války, považujeme poskytnutí pomoci těmto lidem za přirozenou povinnost. 

Města, obce a mnoho různých organizací (včetně jednotlivých občanů) se snaží v rámci svých možností vytvářet podmínky zejména pro dočasné ubytování a případnou materiální pomoc. Stejně je tomu tak i v našem městě. Zřídili jsme speciální pracovní skupinu vedle krizového štábu, která má ve své pracovní náplni právě činnosti spojené s uprchlickou oblastí.
Již minulou sobotu vezl starosta jednu rodinu (matka+3 děti) ubytovat do Keblova na faru (velké poděkování místnímu panu faráři). Další dvě rodiny byly umístěny v soukromých prostorách. Několik Ukrajinců je nyní v našem spolkovém domě. Oslovili jsme okolní obce, aby se s nabídkami ubytování obraceli kromě krajského centra také na nás, a to v případě potřeby rychlé akce, třeba i v nočních hodinách. Děkujeme za nabídky jejich, některých vlašimských organizací i jednotlivých občanů.

Moc si jich vážíme!

Spolupracujeme s Charitou Vlašim, ČSOP Vlašim, SPŠ Vlašim a dalšími zejména kvůli dalším kapacitám pro rychlé provizorní ubytování. Jsme připraveni samozřejmě pomoci i materiálně a v případě potřeby i finančně, neboť ukrajinská měna se vinou války stala takřka bezcennou. Připraven k vyplácení případných dávek jsou také orgány sociální péče. Zároveň jsme upozorňováni, aby občané v tuto chvíli nedělali žádné materiální sbírky a neshromažďovali materiál, který nyní není potřeba. Desítky aut jsou od slovensko-ukrajinské hranice vraceny zpět s neupotřebitelnými věcmi. Lépe je v tomto případě počkat na případnou organizovanou sbírku konkrétně určeného materiálu nebo zaslat finanční pomoc přímo ukrajinské ambasádě, která nakupuje nejpotřebnější materiál včetně jeho transportu na Ukrajinu nebo na hranice. Plánujeme, že tak učiní i město Vlašim. Děkujeme za pochopení. 

Přes tento odkaz se mohou do tabulky zapisovat nejen Vlašimáci s jednotlivými nabídkami pomoci..

Prosíme, pokud můžete jakkoli přispět, informujte nás na telefonu Ing. Miroslava Nováka, tel. 606 593 998, nebo mailem na místostarostu Karla Kroupu: mistostarosta@mesto-vlasim.cz.

V tuto chvíli také oslovujeme lékaře ve Vlašimi, abychom mohli v případě zdravotního problému konkrétního lékaře zprostředkovat. Upozorňujeme na povinnost přihlášení každého uprchlíka do 3 dnů, kromě evidence i kvůli dokladům, zdravotnímu pojištění nebo případným dávkám v hmotné nouzi.

Přikládáme tabulku pro Ukrajince v našem okolí, abychom se o nich dozvěděli další důležité informace týkající se jich jejich dětí, nutnosti cizojazyčné komunikace nebo pokud mají další speciální potřeby. Tyto informace nám pomohou pro lepší zacílení pomoci:

Tabulka pro uprchlíky z Ukrajiny..

Ve Vlašimi je již několik rodin (matky s dětmi) ubytováno. Jsou to zejména rodinní příslušníci těch, kteří ve Vlašimi a okolí pracují nebo dříve pracovali, a díky našim občanům byli do Vlašimi z hranic Ukrajiny dopraveni. Ti se v mnoha případech také o jejich základní potřeby sami postarali, a to jak materiálně, tak i finančně. My se snažíme těmto lidem zajistit střechu nad hlavou, teplo a další základní potřeby.

Chceme tímto poděkovat také zaměstnancům města Vlašimi a všem ostatním, kteří je rovněž finančně podpořili. Děkujeme i dalším Vlašimákům (ale i ostatním z okolních obcí) za nabízené prostory ve vlastním domě nebo nabídky dalšího oblečení a vybavení místností. Je to velké gesto nabídnout společné bydlení ve vlastním domě či bytě, vážíme si toho. Děkujeme také všem, kteří posílají finanční prostředky do příslušných fondů nebo přímo na ukrajinskou ambasádu.

Pracujeme i nadále na přípravě dalších prostor, aby mohly sloužit alespoň k základnímu ubytování. Město bohužel nemá zas až tolik možností pro poskytnutí ubytování, budeme však dělat maximum pro to, abychom se o tyto občany co nejlépe postarali.

V případě aktuální potřeby jednotlivých nabídek pomoci od občanů Vás oslovíme podle vyplněných formulářů nebo prostřednictvím městského rozhlasu a sociálních sítí.

Děkujeme, že Vám nejsou lhostejné osudy občanů z Ukrajiny, které válečná agrese Ruska vyhnala z jejich země, z jejich domovů. Kéž by se něco takového už nikdy a nikde neopakovalo. 

vedení města Vlašimi

ukr01 ukr2
 

publikováno 7.3.2022