Informace pro držitele psa

poplatek_pes

Přihlášení / odhlášení psa, poplatek za psa

Držitelé psa s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území města Vlašimi jsou povinni přihlásit psa na Městě Vlašim, Jana Masaryka 302. Poplatek za psa majitel platí podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místních poplatcích od 3 měsíců věku psa. V případě, že psa již nevlastníte, odhlaste ho. Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu započatých kalendářních měsíců.

 

Upozorňujeme na povinnost uhradit poplatek za psa do 31.3.2019.  V případě nesplnění poplatkové povinnosti Vám může být poplatek zvýšen až na trojnásobek. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Městský úřad Vlašim poplatek platebním výměrem. 

 

Přihlásit a odhlásit můžete psa pouze na pokladně budovy A Města Vlašim, na adrese Jana Masaryka 302. Zaplatit poplatek můžete i na pokladně budovy B, na adrese Dvůr 413 (Hasičárna), Vlašim. Pokladny přijímají i bezhotovostní platby.

publikováno 25.1.2019