Informace pro majitele psů

Informace pro majitele psů

Upozorňujeme majitele psů na povinnost uhradit poplatek za psa do 31.3.2017.

Informace pro majitele psů

Upozorňujeme majitele psů s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území města Vlašimi na povinnost uhradit poplatek za psa do 31.3.2017 podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místních poplatcích.

Majitelé jsou povinni:

  1. přihlásit psa již od 3 měsíců jeho věku;
  2. psa ODHLÁSIT v případě změny majitele, odstěhování, úhynu psa (bude vrácena poměrná část poplatku).

Přihlásit a odhlásit psa můžete POUZE na pokladně BUDOVY A města Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim.

Zaplatit poplatek můžete ale i na pokladně BUDOVY B (bývalá hasičárna, budova u parku) města Vlašim, Dvůr 413, Vlašim.

Odbor vnitřních věcí MěÚ Vlašim

 

pes

publikováno 15.1.2017