Informace pro naše seniory, důchodce..

Dobrovolnická činnost během opatření vlády

Rady, důležitá telefonní čísla a další informace..


SENIOŘI,  NAŠI DŮCHODCI,

SNAŽTE  SE  BÝTI  V  NÁSLEDUJÍCÍCH  DNECH  MAXIMÁLNĚ  IZOLOVÁNI

OD  OSTATNÍCH  LIDÍ!!


Prosíme i jejich děti, příp. vnoučata, příbuzné - vytvořte jim odpovídající podmínky pro možnost izolace!
Samozřejmě v rámci možností! 


Zde je důležitá role dětí, vnoučat nebo jiných nejbližších. Pokud v tomto směru nemáte žádnou možnost upravit svůj režim, obraťte se na

tel. čísla  739 580 363,  nebo  734 165 062,

což jsou zaměstnankyně Charity Vlašim a sdělte jim své případné požadavky.
My jsme s charitou vzájemně v kontaktu a v případě potřeby připraveni vypomoci dalšími našimi složkami.
 


Chtěli bychom vyzvat všechny občany, aby informovali své sousedy, 
kteří by např. z obavy, aby neobtěžovali své okolí, nebo z jisté vlastní uzavřenosti a osamělosti, 
si sami o pomoc neřekli, aby jim svou sousedskou výpomoc nabídli, 
nebo pomohli zprostředkovat právě od Charity Vlašim nebo Pečovatelské služby okresu Benešov.

Obě organizace – Charita Vlašim a Pečovatelská služba okresu Benešov – zajišťují rozvážky obědů, dělají nákupy, pomáhají s osobní hygienou, uklízí domácnosti a mnoho dalšího prostřednictvím svých sociálních pracovníků a pečovatelek. Pomáhat jim nově budou sociální pracovnice z Diakonie ČCE Vlašim a někteří dobrovolníci z řad těch, kteří se přihlásili.
 

Telefonní kontakty:

Charita Vlašim – 739 580 363, 734 165 062

Pečovatelská služba okresu Benešov – 734 574 662
 

Mgr. Pavla Kovalská, vedoucí odboru sociálního a zdravotního, MěÚ Vlašim

 

dtc

 

Informace pro seniory

Na novém webu www.vsechnodobry.cz jsou shromážděny užitečné informace pro seniory. 
Ty by jim měly ulehčit pobyt doma v době nouzového stavu, stejně jako po jeho skončení.

 

Informace z Ministerstva práce a sociálních věcí

Připravili jsme přehledný informační leták pro osoby starší 70 let, kterým vláda po dobu nouzového stavu doporučila, aby nevycházely ze svých obydlí. Letáček ke stažení zde

 

ds01

ds02

 

publikováno 6.4.2020