Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

 - přestupky, evidence řidičů a vozidel s účinností od 20. 4. 2020.

s ohledem na nouzový stav a v návaznosti na přijatá bezpečnostní opatření k zabránění šíření Covid-19 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pod č.j.: MZDR 16195/2020-1/MINKAR a metodiky Ministerstva vnitra budou jednotlivá oddělení odboru dopravy a silničního hospodářství provádět všechny agendy v režimu střídání oddělených skupin zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci jsou k dispozici na telefonu (níže uvedených) v úřední dny (PO a ST od 08:00 h do 11:30 h a od 12:30 h do 17:00 h) a v ostatní dny od 08:00 h do 15:00 h.

ÚŘEDNÍ DNY:   pondělí a středa   08.00 - 11.30 a 12.30 – 17.00

Upřednostněn je písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

V případě osobního kontaktu bude vyřízen klient, který se předem objedná, a to na základě telefonického nebo e-mailového kontaktu s příslušnou úřední osobou.

Zaměstnanec si pro klienta dojde osobně k hlavnímu nebo vedlejšímu vchodu a také ho doprovodí při opuštění budovy.

 

oddělení silničního hospodářství a činnost speciálního stavebního úřadu

informujte se na tel. č. 313039331; e-mail: eva.matejkova@mesto-vlasim.cz

 

oddělení přestupků na pozemních komunikacích

Informujte se na tel. č. 313 039 343, 313039344;

e-mail: zdenek.hlinak@mesto-vlasim.cz; jana.balikova@mesto-vlasim.cz

 

oddělení evidence řidičů

Občan v době nouzového stavu se prokazuje i neplatnými doklady i doklady s neplatnými údaji. Uplynula-li platnost dokladů (řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče, potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu) v době trvání nouzového stavu, hledí se na tyto doklady jako na platné.

Kontakty v návaznosti na příslušné úřední dny:

Pondělí: tel.č. 313039332; e-mail: ladislava.bohacova@mesto-vlasim.cz

Středa: tel. č. 313039346; e-mail: jana.pavouckova@mesto-vlasim.cz

 

oddělení evidence vozidel

Žadatele upozorňujeme, že na jednoho žadatele je možné podat žádosti na maximálně 2 úkony (vozidla). Časově náročnější úkony nebudou prováděny na počkání. Úředník převezme a zkontroluje žádost a dohodne způsob a termín předání (dovozy vozidel, stavby, přestavby a některé duplikáty technických průkazů).

Nutností je, aby měl žadatel řádně vyplněnou správnou žádost (žádosti jsou k dispozici ve vestibulu budovy, kde jsou i vyvěšeny jednotlivé vzory pro vyplnění).

Žadatel je povinen řídit se informačními cedulemi, pokyny úředníků a Městské policie.
 

Kontakty v návaznosti na příslušné úřední dny:

Pondělí: tel. č. 313039337, 313039339

e-mail: katerina.havlikova@mesto-vlasim.cz; nela.jelinkova@mesto-vlasim.cz

Středa: tel. č. 313039336, 313039338

e-mail: jiri.sebek@mesto-vlasim.cz; olga.sandova@mesto-vlasim.cz

 

Upozorňujeme na skutečnost, že nadále platí nouzový stav a je vydán zákaz volného pohybu osob s výjimkou mj. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých).

 

Jiří Vondruška, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.313039330, jiri.vondruska@mesto-vlasim

publikováno 17.4.2020