Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

Evidence řidičů a evidence vozidel - pouze na základě telefonického, nebo emailového objednání!

Na jednotlivá pracoviště prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu a na budově úřadu - zde

 

Telefonické objednání je možné v těchto dnech a hodinách na níže uvedených telefonech:

Pondělí                                    08:00 h – 11:30 h       12:30 h – 17:00 h
Středa                                      08:00 h – 11:30 h       12:30 h – 17:00 h                 
Úterý, čtvrtek a pátek            08:00 h – 11:30 h       12:30 h – 15:00 h

 

oddělení evidence řidičů
tel. č. 313039332, e-mail  
tel. č. 313039346, e.mail

 

oddělení evidence vozidel
tel. č. 313039336, e-mail
tel. č. 313039337, e-mail
tel. č. 313039339, e-mail
tel. č. 313039338, e-mail

 

Jiří Vondruška, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
tel. č. 313039330, e-mail

publikováno 11.1.2021