Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

Informace z Odboru dopravy a silničního hospodářství

Evidence řidičů a evidence vozidel - přednostně na základě telefonického nebo emailového objednání! (platné od 26.4.2021)

EVIDENCE ŘIDIČŮ A EVIDENCE VOZIDEL PŘEDNOSTNĚ NA ZÁKLADĚ TELEFONICKÉHO NEBO EMAILOVÉHO OBJEDNÁNÍ

Na jednotlivá pracoviště prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu a na budově úřadu - zde

Telefonické objednání na úředn dny:

Pondělí, středa 08:00 h – 11:30 h 12:30 h – 17:00 h

evidence řidičů tel. 602123116
evidence vozidel tel. 734417754

Úterý, čtvrtek a pátek 08:00 h – 11:30 h 12:30 h - 13:00 h

oddělení evidence řidičů

tel. č. 313039332, e-mail
tel. č. 313039346, e.mail

oddělení evidence vozidel
tel. č. 313039337, e-mail
tel. č. 313039338, e-mail
tel. č. 313039339, e-mail

publikováno 26.4.2021