Informace z Odboru vnitřních věcí

pes

Poplatek za psa, platnost cestovních dokladů (OP, CP)...

Zkontrolujte si platnost svých dokladů – občanského průkazu a cestovního pasu

Činnost Městského úřadu Vlašim se po preventivních opatřeních přijatých v boji proti šíření koronaviru vrátila do plného zajištění všech agend.

Požádat o vydání občanského průkazu (dále „OP“) i cestovního pasu (dále „CP“) a zjistit potřebné informace k uvedeným dokladům můžete v budově Městského úřadu Vlašim v ulici Jana Masaryka 302 (budova u kruhového objezdu u Alberta).

Žádosti jsou přijímány v úřední dny, a to:

PO

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

ÚT

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00

ST

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

K podání žádosti o OP nebo CP
K podání žádosti o OP nebo CP, i k vyzvednutí OP nebo CP, se musí každý občan dostavit osobně, a to z důvodu pořízení fotografie a podepsání žádosti o OP nebo CP.

Jako pomůcka k odbavení klientů je ve vestibulu Městského úřadu Vlašim umístěn automat, ze kterého si klient vygeneruje při příchodu pořadové číslo. Nad kancelářemi jsou umístěny informační obrazovky zobrazující vyzvaná čísla ke vstupu do kanceláře. Každá osoba požadující doklad musí mít vlastní pořadové číslo, stejně tak i při platbě poplatku na pokladně. Celý systém slouží k plynulému odbavení klientů.

Odbor vnitřních věcí MěÚ Vlašim

 


 

Máte zaplacený místní poplatek ze svého psa?

Majitelům psů, kteří ještě neuhradili místní poplatek ze psa, připomínáme, že mají tuto povinnost do 30.06.2020.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Vlašim v budově v ulici Jana Masaryka 302, Vlašim (budova u kruhového objezdu u Alberta).  

Držitel psa na pokladně oznámí číslo čipu psa, a to jak aktuálně implantovaného, tak i číslo čipu implantovaného dříve (pokud jej již do evidence neuvedl).

U starších psů, kteří jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011, držitel psa oznámí číslo tetování.

 

Odbor vnitřních věcí MěÚ Vlašim

publikováno 29.6.2020