Jarní kontejnery - pozor změna!

Jarní kontejnery - pozor změna!

Přistupujeme k nové formě poskytování této služby občanům – časové omezení (2 hod.), dozor a kontrola pracovníkem TS.

Vážení občané,

v minulých letech jsme realizovali přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště vždy na jaře, na podzim a po Vánocích a Novém roce.

Šlo vždy o dva kontejnery (na bioodpad a ostatní velkoobjemový odpad), které byly na stanovištích několik dnů a byly průběžně odváženy. V letošním roce přistupujeme KE ZMĚNĚ v této praxi, a to ze dvou závažných důvodů. Jednak se náklady této akce neustále zvyšovaly a loni jsme se dostali na částku 1, 5 mil. Kč, ale hlavně jde o nekázeň některých občanů. Kontejnery nebyly na skládce pro neodpovídající obsah přijímány, takže jsme s nimi museli zpět do TS a přebírat jejich obsah. K nehlídaným kontejnerům totiž přijížděli lidé s vozíky či nákladními vozidly a překládali zde tuny stavební sutě či různé druhy nebezpečného nebo tříditelného odpadu.

Nechtěli jsme tuto službu pro občany zrušit úplně, ale přistupujeme k její nové formě – časové omezení (2 hod.) a dozor a kontrola pracovníkem TS na místě po celou dobu přistavení kontejneru.

Vím, že předešlý systém byl pro občany pohodlnější, ale pokud nechceme razantně navyšovat platbu za odvoz komunálního odpadu a před odvozem na kompostárnu (bioodpad) a skládku (ostatní objem. odpad) tyto odpady v TS znovu třídit, musíme tento systém změnit.

Změna spočívá v času přistavení (přesný časový rozvrh 2 hodin) a permanentním dozoru pracovníka TS, který povolí nebo odmítne (dle uvedených pravidel) odpad složit. Pokud by došlo k nerespektování pokynů pracovníka TS, bude povolána MP nebo bude kontejner okamžitě odvezen.

Rozpis časů a stanovišť naleznete níže na této stránce, v přiloženém souboru PDF ke stažení a ve Zpravodaji, který je v současné době roznášen do vašich stránek.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – POZOR ZMĚNA!

Pokyny – Pravidla

- kontejnery budou přistaveny TS ve stanovený čas na určené stanoviště;

- přijímán bude pouze BIOODPAD (2. a 9.4.) – tráva, listí, větve, ovoce, zelenina a ostatní objemový odpad (16. a 23.4.) – ostatní objemový odpad není např. autobaterie, zářivky, chemikálie, vyjeté oleje, olejové filtry atd.;

- přijímat se nebude BIOODPAD (2. a 9.4.) nebo ostatní odpad (16. a 23.4.) naložený na vozíku za auto nebo v nákladním či zavazadlovém prostoru motorového vozidla – tyto BIOODPADY a ostatní odpady bude přijímat ZDARMA sběrný dvůr v TS (vždy do 16.00 hodin), včetně nebezpečného odpadu;

- všichni občané se v rámci této akce ukládání odpadů budou řídit pokyny řidičů TS v místě přistavení kontejnerů;

- pokud dojde k naplnění kontejneru dříve než je vyčleněný čas, bude během několika minut vyměněn za prázdný kontejner;

- vyřazené televize, lednice apod. a železný šrot je možné přistavit vedle kontejnerů dle pokynů pracovníka TS;

 

BIOODPAD

Sobota 2.4.2016 - POUZE BIOODPAD

8:00 – 10:00 hodin                            11:00 - 13:00 hodin                         14:00 – 16:00 hodin

ul. Trocnovská (u vazárny)                ul.  Březinská                                    ul. Jungmannova (u bývalé Staopry)

ul. Hálkova                                           Žižkovo náměstí (Na Potoce)         ul. V Sadě (u teplárny)

ul. Pod Tratí                                         ul. U Lesa                                          ul. Navrátilova (kuželník)

Palackého náměstí                             ul. Longenova (u hřiště)                  Obora

 

Sobota 9.4.2016 – POUZE BIOODPAD

8:00 -10:00 hodin                              11:00 – 13:00 hodin                        14:00 – 16:00 hodin

obec Domašín (u rybníka)                 obec Nesperská Lhota                    obec Bolina (náves)

obec Domašín (náměstí)                   obec Polánka                                    obec Bolina (Málkovka)

obec Domašín (u brány)                    obec Hrazená Lhota                        obec Bolinka

ul. Severní (u čp. 988)                         obec Znosim                                     ul. Na Sádkách

 

OBJEMOVÝ ODPAD

Sobota 16.4.2016 – POUZE OBJEMOVÝ ODPAD

8:00 – 10:00 hodin                           11:00 - 13:00 hodin                          14:00 – 16:00 hodin

ul. Trocnovská (u vazárny)               ul.  Březinská                                     ul. Jungmannova (u bývalé Staopry)

ul. Hálkova                                          Žižkovo náměstí (Na Potoce)          ul. V Sadě (u teplárny)

ul. Pod Tratí                                        ul. U Lesa                                            ul. Navrátilova (kuželník)

Palackého náměstí                            ul. Longenova (u hřiště)                   Obora

 

Sobota 23.4.2016 – POUZE OBJEMOVÝ ODPAD

8:00 -10:00 hodin                             11:00 – 13:00 hodin                         14:00 – 16:00 hodin

obec Domašín (u rybníka)                obec Nesperská Lhota                     obec Bolina (náves)

obec Domašín (náměstí)                  obec Polánka                                     obec Bolina (Málkovka)

obec Domašín (u brány)                   obec Hrazená Lhota                         obec Bolinka

ul. Severní (u čp. 988)                        obec Znosim                                      ul. Na Sádkách

 

Informace podají na TS Vlašim, s.r.o., K Borovičkám 1732, Vlašim, tel. 317 842 540, 317 842 277.

 

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 2016

publikováno 11.3.2016