Mateřské školy ve Vlašimi

Uzavření Mateřských škol

Aktuální informace k jejich provozu.

Usnesením Rady města Vlašim byly mateřské školy ve dnech 26.10.2020 až 30.10.2020 uzavřeny, a to jako prevence před dalším šířením onemocnění COVID-19 a rovněž z důvodu nařízených karanténních opatření v některých MŠ. Před rozhodnutím Rady města byl aktivně zjišťován zájem rodičů o docházku dětí do MŠ v době podzimních prázdnin. Velmi nízký zájem ze strany rodičů byl i jeden z důvodů k uzavření MŠ v uvedeném termínu. 

V pondělí 2.11.2020 budou mateřské školy opět otevřeny a umožněna běžná docházka dětí,

samozřejmě s ohledem na individuální situaci v jednotlivých MŠ. Město Vlašim i vedení MŠ je v případě potřeby v okamžitém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, pracoviště Benešov. 

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pracoviště Benešov, zůstane uzavřena do 3.11.2020 (včetně) Mateřská škola Velíšská, rodiče jsou vedením MŠ o nařízených opatřeních informováni.

Dále z provozních důvodů bude od 2.11.2020 uzavřena až do odvolání Mateřská škola Sedmikráska, Domašín.

Dětem z uvedené MŠ zřizovatel zajistil možnost navštěvovat po dobu uzavření jejich školky Mateřskou školu K Vodárně, Vlašim. Podrobnější informace obdrží rodiče od vedení MŠ.

Přijatá opatření v MŠ jsou vyvěšována na webových stránkách školek, je proto důležité, aby rodiče stránky MŠ pravidelně sledovali.

 

 

uzavreni MS

publikováno 30.10.2020