Městský úřad - nové informace k zajištění fungování Městského úřadu

Městský úřad Vlašim oznamuje, že budovy úřadu jsou uzavřeny do odvolání

s účinností od 26. 5. 2020.

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví bude s účinností ode dne 26.5.2020 fungovat Městský úřad Vlašim v níže uvedeném rozsahu a při současném dodržování zvýšených hygienických požadavků v režimu řízeného přístupu.

Klienti budou vyřizováni na základě telefonického objednání na jednotlivá pracoviště prostřednictvím kontaktů, zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu a na budovách úřadu, rozdělených do skupin.

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí:

8:00-11:30 a 12:30–17:00

Středa:

8:00-11:30 a 12:30–17:00

 

Úřední hodiny podatelny a pokladny v budově Jana Masaryka 302, Vlašim:

Pondělí:

8:00-11:30 a 12:30–17:00

Středa:

8:00-11:30 a 12:30–17:00

Pátek:

  8:00-11:30

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy koronaviru trvá upřednostňování (v případech, kdy je to možné) písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem.

Žádáme klienty, aby k platbě poplatků primárně využívali platební karty.

Pravidla pohybu v budovách městského úřadu:

 • Bude koordinován počet klientů, kteří mohou ve stejný čas vstoupit do budov městského úřadu v době úředních hodin.
 • Vstup do budovy zůstane i nadále v režimu řízeného přístupu. Vstup do budov je koordinován městskou policií.
 • Klient kontaktuje telefonicky ohledně vyřízení své záležitosti požadovaného zaměstnance, se kterým se domluví na určitý čas návštěvy.
 • Pokud se dostaví klient bez objednání, může se telefonicky na místě objednat.
 • Kontakty jsou vyvěšené na vstupních dveřích budov městského úřadu a na internetových stránkách.
 • Zaměstnanec si pro klienta dojde osobně k hlavnímu nebo vedlejšímu vchodu a také ho doprovodí při opuštění budovy.
 • Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
 • Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 • Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
 • Klienti jsou povinni dodržovat pokyny městské policie a zaměstnanců úřadu.
 • Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.

Do budov úřadu se zakazuje přístup osobám:

 • které nemají zakryty dýchací cesty (nos, ústa) vhodnou rouškou, ústenkou, respirátorem, šálou, šátkem, nebo jiným prostředky;
 • které jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a osobám, které jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava).

Nahlížení do spisu:

 • Nahlížení do spisu bude umožněno pouze na základě předchozí písemné, telefonické či e-mailové žádosti konkrétní osoby a v místnosti k tomu určené, a to žadateli, který odmítne nabídku elektronického zaslání kopie spisu nebo jeho části tam, kde to je technicky možné.

Ve Vlašimi dne 26.5.2020

Karel Balík, tajemník

Seznam zaměstanců:

seznam zam 02

 


s účinností od 26. 5. 2020

Městský úřad Vlašim, Informace z odboru vnitřních věcí

Městský úřad Vlašim, Odbor vnitřních věcí ode dne 26.5.2020 funguje v plném rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků v režimu řízeného přístupu:

 • Klienti budou vyřizováni na základě telefonického objednání na jednotlivá pracoviště prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu a na budovách úřadu.

 • Úřední dny: PONDĚLÍ, STŘEDA 8.00 - 11.30 a 12.30 – 17.00

 • Klient kontaktuje telefonicky ohledně vyřízení své záležitosti požadovaného zaměstnance, se kterým se domluví na určitý čas návštěvy.

 • Pokud se dostaví klient bez objednání, může se telefonicky na místě objednat

 • Kontakty jsou vyvěšené na vstupních dveřích budov městského úřadu a na internetových stránkách.

 • Zaměstnanec si pro klienta dojde osobně k hlavnímu nebo vedlejšímu vchodu a také ho doprovodí při opuštění budovy.

Agendy na které je nezbytné se objednat

Podatelna a pokladna A - v budově na adrese Jana Masaryka 302.

Kontakty v návaznosti na příslušné úřední dny:

Pondělí: tel. č. 313 039 312; e-mail: radka.filipova@mesto-vlasim.cz

Středa: tel. č. 313 039 323; e-mail: pavlina.vosickova@mesto-vlasim.cz
 

Pokladna B - v budově na adrese Dvůr 413.

Kontakty v návaznosti na příslušné úřední dny:

Pondělí: tel. č. 313 039 314; e-mail: marketa.kosikova@mesto-vlasim.cz

Středa: tel. č. 313 039 314; e-mail: jana.prochazkova@mesto-vlasim.cz
 

Czech POINT

tel. č. 313 039 324; e-mail: lucie.horalkova@mesto-vlasim.cz

 

Agenda matriky

tel. č. 313 039 311; e-mail: hana.jensikova@mesto-vlasim.cz

 

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů

tel. č. 313 039 318; e-mail: jaroslava.sahulova@mesto-vlasim.cz

tel. č. 313 039 317; e-mail: jana.kralova@mesto-vlasim.cz

 

Agenda evidence obyvatel

tel. č. 313 039 319; e-mail: blanka.vojtova@mesto-vlasim.cz

 

 

Komise pro projednávání přestupků města Vlašimi

tel. č. 313 039 319; e-mail: zorka.houlikova@mesto-vlasim.cz

 

Agenda místních poplatků

tel. č. 313 039 312; e-mail: radka.filipova@mesto-vlasim.cz


Ing. Ivana Kotrčová, vedoucí Odboru vnitřních věcí
tel. č. 313 039 310, email: ivana.kotrcova@mesto-vlasim.cz

 


 

s účinností od 26. 5. 2020

Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování vykonává agendu stavebního úřadu a úřadu územního plánování s ohledem na dodržování zvýšených hygienických požadavků v režimu řízeného přístupu.

Klienti budou v úřední dny (PO a ST od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00) vyřizováni na základě telefonického objednání prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy koronaviru trvá upřednostňování (v případech, kdy je to možné) písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem.

Jméno

Pracovní zařazení/ správní území

Telefon

E-mail

Ing. Jitka Hořtová

Vedoucí odboru, pořizování územních a regulačních plánů

313 039 480

jitka.hortova@mesto-vlasim.cz

Stavební úřad

Kocura Marcel

Chlum, Soutice, Tehov, Trhový Štěpánov, část k.ú. Vlašim vymezená ulicemi Lidická, Riegrova a Okružní vč. Obory

313 039 488

marcel.kocura@mesto-vlasim.cz

Limberková Hana

Kamberk, Louňovice pod Blaníkem, Pravonín, Vracovice, část k.ú. Vlašim vymezená ulicemi Blanická, Lidická a Riegrova

313 039 481

hana.limberkova@mesto-vlasim.cz

Malečková Zdeňka

Bernartice, Děkanovice, Dunice, Hulice, Loket, Studený, části k.ú. Vlašim vymezené ulicemi Československé armády, Okružní až k dráze, Jinošov a Stará obora

313 039 487

zdenka.maleckova@mesto-vlasim.cz

Ing. Nováková Lenka

Hradiště, Ostrov, Radošovice, Veliš, k.ú. Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Znosim a části k.ú. Vlašim vymezené ulicemi Divišovská a Benešovská a ulicemi Vlasákova a Československé armády

313 039 486

lenka.novakova@mesto-vlasim.cz

Novotná Jitka

Ctiboř, Libež, Načeradec, Psáře, Tichonice, centrum Vlašimi vymezené ulicemi Velíšská, Riegrova, Vlasákova a Politických vězňů

313 039 489

jitka.novotna@mesto-vlasim.cz

Bc. Petrásková Hana

Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Pavlovice, Řimovice, k.ú. Bolina a část k.ú. Vlašim vymezená ulicemi Vlasákova, Politických vězňů a Divišovská

313 039 484

hana.patraskova@mesto-vlasim.cz

Ing. Vančurová Lenka

Chmelná, Javorník, Keblov, Kuňovice, Miřetice, Mnichovice, Rataje, Zdislavice a část k.ú. Vlašim vymezená ulicí Velíšská a Blanická

313 039 842

lenka.vancurova@mesto-vlasim.cz

Úřad územního plánování

Bc. Břenda Michal

pořizování územně analytických podkladů

313 039 493

michal.brenda@mesto-vlasim.cz

Matějka Martin

pořizování územních a regulačních plánů, poskytování územně plánovacích informací a stanoviska úřadu územního plánování

313 039 492

martin.matejka@mesto-vlasim.cz

Administrativní pracovnice

Poupětová Renata

Administrativní pracovnice, archiv

313 039 483

renata.poupetova@mesto-vlasim.cz

         

Ing. Jitka Hořtová, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování

publikováno 25.5.2020