Místní poplatky na rok 2024

Místní poplatky na rok 2024

Nové vyhlášky - Zastupitelstvo města Vlašim schválilo tři nové vyhlášky města o místních poplatcích na rok 2024. Jedná se o tyto vyhlášky:
- místním poplatku ze psů
- místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- místním poplatku z pobytu. 

 

Nové vyhlášky obsahují:

  • splatnost místního poplatku, která se nemění (poplatek z pobytu čtvrtletně, ostatní do 31. března)
  • ohlašovací povinnost (ta se u všech poplatků mění z lhůty 15 dnů na 30 dnů)
  • výše sazby poplatku z pobytu se mění z 10 Kč na 15 Kč za den (noc) pobytu, ostatní sazby poplatků (ze psů a z odpadu) zůstávají beze změn
  • osvobození od poplatků zůstává beze změn.

Ten, kdo ve městě Vlašimi bydlí nebo vlastní nemovitost, má psa, případně ubytovává, je povinen se sám přihlásit k placení poplatku (splnit ohlašovací povinnost), také sám poplatek včas zaplatit (do konce splatnosti poplatku), a to ve správné výši (sazba poplatku). Složenky se nerozesílají.  V případě nezaplacení poplatku do 31.03.2024 může být poplatek navýšen až na trojnásobek.

Vyhlášky jsou zveřejněny ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů ( https://sbirkapp.gov.cz/ ).

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
(dále jen „poplatek z odpadu“)

Upozorňujeme občany, cizince s evidovaným pobytem ve Vlašimi a vlastníky bytů, rodinných domů, nebo staveb pro rodinnou rekreaci, ve kterých nemá žádná fyzická osoba evidovaný pobyt, na povinnost zaplatit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen poplatek z odpadu) na rok 2024 od 03.01.2024 do 31.03.2024.

Občané s evidovanou adresou místa trvalého pobytu na úřední adrese Jana Masaryka 302, Vlašim, mají také povinnost zaplatit poplatek z odpadu od 03.01.2024 do 31.03.2024.

Místní poplatek z odpadu je pro rok 2024 stanoven ve výši 900 Kč. Ti poplatníci, kteří správci poplatku nahlásili svoji emailovou adresu, obdrží v lednu email s platebními údaji. V případě nezaplacení poplatku do 31.03.2024 může být poplatek navýšen až na trojnásobek.

 

Poplatek ze psů

Držitel psa s místem evidovaného pobytu nebo sídlem na území města Vlašimi je povinen přihlásit psa staršího 3 měsíců a zaplatit za něj poplatek. Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu započatých kalendářních měsíců. Přihlašovat a odhlašovat psy lze v průběhu celého roku. V případě odhlášení psa bude případný přeplatek vrácen.

Držitel psa je povinen doložit doklad o očipování psa s číslem čipu, který město Vlašim vede ve svém informačním systému tak, aby v případě odchycení zaběhnutého psa byl dohledatelný jeho držitel. Městská policie Vlašim je vybavena čtečkou, která slouží ke kontrole, zda jsou psi očipováni a zda jsou v evidenci.

Majitelé psů mají povinnost zaplatit místní poplatek ze psů na rok 2024 od 03.01.2024 do 31.03.2024

 

Placení místních poplatků 

Správu místních poplatků provádí Městský úřad Vlašim, Odbor vnitřních věcí, na adrese Městský úřad Vlašim, Jana Masaryka 302 (budova u Alberta), pokladna.

Místní poplatky z odpadu a ze psů lze zaplatit elektronicky převodem na účet, nebo osobně v hotovosti nebo platební kartou na pokladně budovy Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302 (budova u Alberta). 

Místní poplatek z odpadu a ze psů pro rok 2024 není možné platit dříve než od 03.01.2024, z důvodu účetnictví, ve kterém musí být napřed uzavřen předcházející rok 2023, aby mohly být vytvořeny předpisy pro platby na rok 2024. 
 

Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme, abyste platbu na rok 2024 uhradili v době od 03.01.2024 do 31.03.2024  - NE DŘÍVE!
 

Poplatníci poplatku z odpadu a ze psů mají možnost nahlásit Městskému úřadu Vlašim vlastní e-mailovou adresu, na kterou jim budou každoročně zasílány platební údaje včetně QR kódu. E-maily můžete nahlásit na adresu poplatky@mesto-vlasim.cz.
 
Odbor vnitřních věcí 

 

publikováno 6.12.2023