Nové složení vedení města Vlašimi

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vlašimi

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vlašimi byl zvolen starosta města a Rada města Vlašimi pro období 2022-2026.

Starostou města byl zvolen:

Mgr. Luděk Jeništa

Místostarostou města byla zvolena:

Markéta Pytlíková

Členy rady města byli zvoleni:

Mgr. Cáder Radovan
Luděk Janko
PaedDr. Martínek Petr
MUDr. Pěkný Karel
Mgr. Povolný Miloš

Členové Zastupitelstva města Vlašimi:
Ing. Jan Bursík                         Nezávislí
Mgr. Cáder Radovan              Volba pro město Vlašim
Miloslav Hess                          Svoboda a př. demokracie
Luděk Janko                            Volba pro město Vlašim
Mgr. Jeništa Luděk                 Volba pro město Vlašim
Mgr. Jíša Petr                          Volba pro město Vlašim
Pavel Kočí                               Svoboda a př. demokracie
PaedDr. Martínek Petr           Nezávislí
Mgr. Matějovská Alena, MBA  Volba pro město Vlašim
Karel Matuška                         Svoboda a př. demokracie
Pessrová Jana                         Nezávislí
MUDr. Pěkný Karel                 Volba pro město Vlašim
MUDr. Polívková Petra          Volba pro město Vlašim
Libor Podmol                          Nezávislí
Mgr. Povolný Miloš                Nezávislí
Pytlíková Markéta                  Volba pro město Vlašim
Ing. Josef Setnička                  Pro Vlašim společně
Slunečko Josef                        KDU-ČSL
Mgr. Šťastná Olga                   Volba pro město Vlašim
PaedDr. Tůma Jiří                    Občanská demokratická strana
Ing. Václav Zemek                  Pro Vlašim společně

publikováno 20.10.2022