• HP banner 1bb
  Čínský pavilon v zámeckém parku
 • HP banner 2bb
  Letecký pohled na město
 • HP banner 3bb
  Nová lávka přes řeku Blanici
 • HP banner 4bb
  Palackého náměstí
 • HP banner 5bb
  Vlašimská brána v zámeckém parku
 • HP banner 6bb
  Zámecký park
 • HP banner 7bb
  Žižkovo náměstí

Nové! Starosta města Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa

starostaaa

Průběžně zveřejňované informace a vyjádření starosty města

9.4.2020

Dobrý den, Vlašimáci,

jistě všichni sledujete, jak se situace s nemocí COVID-19 v České republice vyvíjí. Víte, že k dnešnímu dni (čtvrtek 9. 4. 2020) je u nás potvrzeno 5 335 nakažených a počet zemřelých se přehoupl přes stovku (104). Pořád je třeba ale zdůrazňovat, co tato čísla znamenají. Jde o počet nakažených lidí z těch, kteří prošli testováním, a to jsou lidé, kteří většinou vykazovali příznaky nebo přišli s nemocnými do přímého styku. Zaznamenal jsem také informaci, že více než polovina úmrtí je buď spojená s jinými zdravotními problémy nebo tyto jiné zdravotní problémy byly hlavní příčinou smrti, avšak zároveň s přítomností koronaviru.

Ať tak či tak, nijak to nesnižuje tragičnost a smutek nad ztrátou lidských životů. Objektivní obraz o skutečném promoření by však bylo možné získat pouze v případě kompletního plošného testování.

Vůbec totiž není jasné, kolik je v populaci infikovaných lidí, kteří prodělali nebo prodělávají nemoc s nepatrnými nebo dokonce s žádnými příznaky, a přesto mohou být nositeli nákazy. Proto ta opatření a nařízení. Proto je nutné je dodržovat! Proto se jejich porušování trestá a bude trestat (pokuta do výše 10 tis. Kč). Několik přestupků již bylo nahlášeno na KHS a několik pokut bylo uděleno. Přitom dodržování opatření je tak jednoduché, nebuďte prosím lhostejní!!!

 

Situace ve Vlašimi

Hodně dotazů na sociálních sítí směřujete k získání informace o počtu infikovaných v našem městě. V době, když jsem o tom psal poprvé (26.3.), jsem z portálu krizového řízení zatím žádnou zprávu o počtu nakažených (otestovaných) nedostal.

Polemizoval jsem o funkčnosti tohoto systému informování starostů, nicméně od té doby jsem obdržel tři e-maily. V okresu Benešov je k dnešnímu dni 66 testy potvrzených nakažených lidí. Bylo by naivní doufat, že se COVID-19 našemu městu vyhne, což se také potvrdilo, nevyhnul! Nicméně informativní e-mail o počtu potvrzených nákaz má v závěru vždy dovětek: „S touto informací nakládejte prosím jako s důvěrnou!“

Tato informace obsahuje pouze jedno číslo X, nic víc, nic méně. Žádné jméno, žádná adresa, nic než číslo X.

A tak se zamýšlím, proč má být informace v této podobě důvěrná neboli tajná ???

Údajně proto, aby nedocházelo k znevýhodňování nakažených osob či jejich okolí! Ale číslo je jen číslo, o konkrétních infikovaných neříká vůbec nic.

Ale dobrá, je to důvěrné, tak vám to řeknu takhle: počet pozitivně potvrzených případů v našem městě není velký, na jeho spočítání stačí prsty jedné nebo dvou rukou.

Ale znovu zdůrazňuji, že počet pozitivně testovaných je irelevantní číslo! Nemusí, ale i může tu být nakažených více a proto stále platí - ochrana každého z nás je zároveň ochrana ostatních!

Pozitivně testovaný člověk je okamžitě izolován podle průběhu nemoci a řeší se i trasování jeho pobytu a pohybu. Orgány a zejména lékaři a hygienici dělají vše proto, aby se šíření maximálně eliminovalo. My se jím snažíme pomáhat, zejména materiálně, jak jen můžeme. Pomáhejte prosím svým chováním a jednáním také. Děkuji Vám za to!

P.S.

Nechci vůbec jakkoli situaci zlehčovat nebo ironizovat. Ale přestože chci zachovat důvěrnost výše uvedené informace, myslím, že nebude na škodu, když si zopakujeme trochu matematiky z mládí. Zkuste třeba tuto rovnici (výsledek X je počet nakažených ke dni 8.4.):

5x ∙ 2 + 4x ∙ 5 = 145 + x.

 


1.4.2020

Minulý týden poskytnul Mgr. Luděk Jeništa rozhovor pro Český rozhlas. Během ranního programu odpovídal telefonicky na dotazy moderátora pro Český rozhlas Region - Praha a střední Čechy.
Pokud jste rozhovor neslyšeli, můžete si ho nyní poslechnout zde u nás.

 


26.3.2020

Informace k počtu nakažených

Vážení občané Vlašimi,

situace v oblasti informování o počtech nakažených v jednotlivých obcích a městech je následující.

Jediní, kteří zveřejnili počty nakažených v jednotlivých obcích a městech, byli hygienici na Zlínsku, trvalo to jeden den a na „doporučení“ MZ tyto informace stáhli. Poté hygiena oznámila (na začátku týdne), že se budou starostům (asi z ORP) podávat zprávy přes portál krizového řízení o počtu lidí s virem (zdůrazňuji - pouze číslo). Takový člověk by byl okamžitě izolován v domácí péči nebo v nemocnici. Dosud jsem žádnou zprávu neobdržel. Jsou tu dvě možnosti, buď to nefunguje nebo zatím žádného testem potvrzeného občana ve Vlašimi nemáme.

Ale ať tak či onak, lidi, uvědomte si, že ta čísla, a to i v celorepublikovém měřítku, jsou zcela irelevantní. Jde o počty nakažených pouze z těch, kteří byli testováni. Takže i kdybychom zde nikoho s potvrzením nemoci COVID-19 neměli, vůbec to neznamená, že takto infikovaného člověka nemůžete potkat!!! Jen dosud neměl příznaky a nebyl testován.

Proto si, vážení občané, myslím, že bychom se měli (co měli – musíme) chovat tak, abychom minimalizovali možnost nakažení sebe samého i svého bližního. Jsem rád, že drtivá většina z vás se chová opravdu zodpovědně.

Jsem rád, že zde máme tolik lidí, kteří napnuli síly a pomáhají, jak jen se dá. Moc všem děkuju. Prognózy vývoje jsou různé, ale prevence a co nejlepší dostupná ochrana každého jednotlivce (zejména našich seniorů), to  jsou v tuto chvíli hlavní a bohužel jediné naše zbraně. Využijme jich, jak jen se dá.

Luděk Jeništa, starosta

 


23.3.2020

Nájmy nebytových prostor, svatby, odpovědné chování

Pandemická křivka stále míří hodně vzhůru, což znamená, že každým dnem přibývají desítky nakažených. Je pravda, že se nyní diametrálně zvýšil i počet testovaných lidí. Nouzový stav bude tedy trvat jistě i v dalších dnech, ale spíše týdnech. Zároveň budou platit také opatření, která vzešla z rozhodnutí vlády i místních samospráv. Některá tato opatření poměrně výrazně zasáhnou do podnikatelských činností mnoha živnostníků.

Finanční kompenzace v oblasti daní, pojištění, náhrad mezd apod., to jsou záležitosti v kompetenci státu. Kompetence nebo spíše možnost „města“ zasáhnout a zmírnit tak ztráty při podnikání v našem městě jsou v oblasti pronájmů nebytových prostor.

Jde o provozovatele restaurací, prodejen, služeb a dalších činností, kteří byli v současné situaci nuceni své provozovny uzavřít nebo omezit provoz a jsou v objektech v majetku města. Rada města si nechala od majetkového odboru vypracovat určitou analýzu pronájmů a bude o výše zmíněných kompenzacích jednat. 

Vzkaz pro současné nájemce, kterých se výše uvedené nebytové prostory týkají: 
V případě čtvrtletních zálohových plateb za měsíce leden, únor a březen NEPLAŤTE!!! Platba bude posunuta a proběhne v pololetí s přihlédnutím k radou města schváleným úlevám. Pokud jste již platbu za 1. čtvrtletí realizovali, bude tato skutečnost v pololetí zohledněna.

Zároveň bych chtěl tímto apelovat i na další majitele a pronajímatele podobných provozoven, aby se nad současným problémem zamysleli. Věřím však, že už tak mnozí udělali a došlo k vzájemným dohodám, které přispějí k udržení živností a budoucím dobrým vztahům. Pokud to tak je, patří vám za to velké poděkování!

SVATBY: Máme zde ještě také dotazy na rezervované svatební obřady. Na měsíc březen u nás nebyly objednány žádné svatby. Ty, které se se měly konat v dubnu, byly po konzultaci se snoubenci zrušeny a přeloženy na pozdější termín nebo na „neurčito“. Případné zaplacené poplatky budou po schválení radou města snoubencům vráceny. Svatby v měsíci květnu jsou už tradičně ojedinělé (ačkoli poslední léta se množily), ale může se stát, že i tyto budou muset být posunuty. V případě červnových termínů necháváme situaci zatím otevřenou, ale i zde je třeba počítat s určitou nejistotou. Říkám to zejména z důvodů rozumných dohod s pronajímateli objektů pro svatební hostiny, půjčovnami šatů…. (finanční zálohy apod.).

Závěrem bych vás všechny občany chtěl znovu poprosit, abyste striktně dodržovali všechna povinná i doporučená opatření a těm, kteří tak činí, moc děkuji. Situace je vážná a správné a odpovědné chování každého jedince je dnes nejdůležitější a možná jediný způsob, jak srazit nebo alespoň zmírnit stále rostoucí počet nakažených. Nicméně přemrštěné obavy přecházející do nějaké paniky či hysterie nejsou v tuto chvíli určitě na místě. Každý člověk vnímá tuto situaci rozdílně, chovejme se proto ohleduplně a rozumně, snad tím přispějeme k tomu, že „Itálie“ je a zůstane pouhým mementem této nepříjemné doby.  

Luděk Jeništa, starosta města

P.S.  Informace o činnosti „města“, místních organizací a některých občanů, kteří se zapojili do pomocných prací najdete na stránkách „města Vlašim“.


 


19.3.2020

Pomoc poskytovaná občany našimi, ať přispěje k ochraně zdraví Vlašimi

Je 19. března, tedy den, kdy slaví svůj svátek Josefové. Ačkoli to na velké oslavy není, přesto přeji všem Josefům vše dobré!

Je 19. března, tedy týden po vyhlášení „stavu nouze“ naší vládou. Jde o oficiální název krizového stavu, ale v tomto případě opravdu sedí. Nejde však o nouzi hmotnou v oblasti základních lidských běžných potřeb, nýbrž o nouzi v rámci ochranných prostředků. Jsem v této situaci dalek nějaké kritiky našich ústředních orgánů, ale skutečností je, že potřebné pomůcky k ochraně proti nákaze, tam kde by být bezpodmínečně měly, prostě nejsou. Mluvím zde nyní hlavně o lidech v první linii – lékaři, zdravotní personál, hasiči, příslušníci policie, ale i zaměstnanci obchodů, které musí být v provozu, lidé pomáhající v oblasti sociální péče atd. Jsme zkrátka v situaci zvané: POMOZ SI SÁM!

Proto jsme „rozjeli“ akci za účelem výroby a distribuce alespoň těch nejzákladnějších ochranných pomůcek – bavlněných roušek, a to pod heslem VLAŠIM SOBĚ V TĚŽKÉ DOBĚ!

Spojili a domluvili jsme se s některými organizacemi a firmami. Nakoupili jsme množství látek a organizujeme šití roušek. Zapojili jsme i vlastní zaměstnance a hlásí se další dobrovolníci. Některé firmy přistoupily k vlastní výrobě pro zaměstnance a rodinné příslušníky. Dobrý příklad je spolupráce s ICSS Odlochovice, kde šijí roušky nejen pro potřeby sociálních služeb města (zdůrazňuji zdarma, pouze za dodaný materiál). Velmi pomáhá také firma Prádelna Kyselý, od které jsme dostali množství látek a nabídku na dezinfekční praní! Skvělé! Děkujeme!

Roušky, které takto získáme, jsou ihned distribuovány tam, kde jsou nyní potřeba – pečovatelská služba, policie, hasiči… Spolupracujeme s Charitou Vlašim, která má sběrné místo v nové poliklinice (okno u zadního vchodu). Kromě složek IZS, které by samozřejmě potřebovaly nutně mnohem kvalitnější ochranné pomůcky, se snažíme pomáhat hlavně seniorům. Ti si o případnou pomoc mohou stále zavolat na tel.: 739 580 363 nebo 734 165 062 (Charita Vlašim).

Chtěl bych tímto vyzvat další občany, kteří by se chtěli zapojit do podobné dobrovolnické činnosti nebo případně firmy s možnostmi příhodné pomoci, aby se hlásili na tel.: 313 039 412 nebo na e-mail: redakce@mesto-vlasim.cz.

Vážení občané,

jsme v situaci, ve které se svět v době míru ještě nikdy neocitl. Dělají se opatření na různých úrovních s různými dopady na chod naší společnosti. Ta opatření jsou obecná, plošná, ale ve skutečnosti dopadají na běžný život každého jednotlivého občana a zároveň kladou vysoké nároky na jeho morální vyspělost, jeho odpovědnost, jeho lidskou ohleduplnost. Poukazují na jeho vztah k životu, ke svým nejbližším, k přátelům…

Stojíme před nebezpečím (ekonomické dopady jsou již dnes obrovské), jehož zdravotní důsledky nedokážou odhadnout ani největší odborníci. Mohou být pro lidstvo nebo alespoň jeho část tragické (což už někde jsou) nebo se epidemii podaří zastavit, postupně pokořit a vrátit se v dohledné době k normálnímu životu. A pokud k té druhé variantě můžeme jakkoli přispět, je to naše povinnost! A tím nejjednodušším a zároveň nejdůležitějším vkladem do tohoto zápasu je naše individuální chování! Dodržujte, prosím, všechna doporučení a nepodceňujte sílu přírody v této její nepřátelské podobě. Pak máme dobrou šanci uspět!

Všem, o kterých jsem psal, moc děkuji!

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 


16.3.2020

Vyjádření k aktuální situaci

Vážení spoluobčané!

Situace v ČR se vzhledem k rostoucímu počtu nakažených osob nadále komplikuje. Další opatření vlády, která by měla omezit rychlý nárůst infikovaných osob, zásadně zasahují do našich běžných životů. Tato opatření jsou samozřejmě prezentována ve všech médiích, která jistě všichni sledujete.

My rovněž reagujeme na tato nařízení. Sešel se krizový štáb města, kde byl konstatován jeden z hlavních problémů – totiž nedostatek ochranných pomůcek pro lékaře a složky integrovaného záchranného systému. Což je koneckonců bohužel celorepublikový stav. Zároveň také proběhlo mimořádné zasedání rady města, kde bylo rozhodnuto o opatřeních, která spadají do kompetence města. Prvním z nich je uzavření MŠ od pondělí 16. března. Dále jde o uzavření všech našich vnitřních sportovišť (zimní stadion, sportovní hala, bazén, sporthotel), kde dochází k většímu shromažďování osob. Bohužel musíme přistoupit rovněž ke zrušení dalších kulturních akcí – koncertů, divadelních představení, besed, přednášek apod. a také největší akce – májových slavností. Jednali jsme také s ČSAD BN o maximální dezinfekční údržbě vozidel MHD a o přechodu na prázdninové jízdní řády. Stejná hygienická posílení platí i o prostorách našich úřadů.

V rámci odborů a rady města jsme vytvořili pracovní tým, jehož úkolem bude několik oblastí:

 • monitoring situace vzhledem k opatřením vlády v rámci stavu nouze (a dalším opatřením a omezením) a na webu města ihned informovat občany
 • intenzivní spolupráce a navazující práce s krizovým štábem, RM, hygienickou stanicí a složkami IZS (spolupracujeme i v rámci okolních ORP)
 • spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti sociální péče – zaměřeno zejména na populaci seniorů.

Vážení spoluobčané,

ať na situaci pohlížíme jakkoli, a těch pohledů a názorů je mnoho, je jasné, že veškerá opatření mají jeden ústřední, nejhlavnější a nejdůležitější důvod: MINIMALIZOVAT KONTAKTY KAŽDÉHO OBČANA S DALŠÍMI LIDMI!!!
Ať potkáte kohokoli cizího (mimo společnou domácnost), nikdy si nemůžete být jisti jeho současnou i předešlou anamnézou (zdravotním stavem, předchozími styky…).

Lze tedy jednoznačně říci:
LIDI, ŘIĎTE SE POKYNY V OBLASTI KONTAKTŮ A OSOBNÍ HYGIENY!

V poslední řadě apeluji na samotné seniory (ale i jejich děti, příp. vnoučata, příbuzné):
SENIOŘI, NAŠI DŮCHODCI, SNAŽTE SE, PROSÍM, BÝTI V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH MAXIMÁLNĚ IZOLOVÁNI OD OSTATNÍCH LIDÍ!!
Samozřejmě v rámci možností! Zde je důležitá role dětí, vnoučat nebo jiných nejbližších. Pokud v tomto směru nemáte žádnou možnost upravit svůj režim, obraťte se na tel. čísla 739 580 363 nebo 734 165 062, což jsou zaměstnankyně Charity Vlašim a sdělte jim své případné požadavky. My jsme s charitou vzájemně v kontaktu a v případě potřeby připraveni vypomoci dalšími našimi složkami.

Také jsme po dohodě vyčlenili jedno předškolní zařízení k případnému hlídání dětí, jejichž rodiče jsou zapojeni do nezbytných činností v rámci prevence a pomoci (lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči, hygienici apod.). V případě potřeby požádáme i o dobrovolnickou práci naše občany, kteří by byli ochotní pomoci a splňovali podmínky pro konkrétní práci.

 

publikováno 9.4.2020

Kontakty

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
25801  Vlašim

IČ: 00232947, DIČ: CZ00232947

Spojovatelka: 
+420 313 039 313

podatelna@mesto-vlasim.cz

Akce v kraji Blanických rytířů

vytvořilo Anawe