Občanské průkazy a cestovní doklady

změna_úředních_hodin

Pracoviště občanských průkazů a cestovnich dokladů je opět v provozu.

 

MěU Vlašim - Pracoviště občanských průkazů a cestovnich dokladů je opět v provozu v úředních hodinách Městského úřadu Vlašim.
 

Pondělí    8:00 - 13:00 hod

Středa.  12:00 - 17:00 hod.

 

 


Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 dochází ke změně úředních hodin Městského úřadu Vlašim.

 

Ve čtvrtek dne 29.10.2020 úřední hodiny budou od 12:00 do 17:00 hod
místo středy, kdy je budova z důvodu státního svátku uzavřená.


Městský úřad Vlašim od 12.10.2020 bude pracovat v režimu dvou úředních dnů - pondělí a středy - v úředních hodinách:

Pondělí:   8:00 - 13:00

Středa:   12:00 - 17:00

V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen.

 

V rámci komunikace s úřadem je upřednostňován (v případech, kdy je to možné) písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem (viz kontakty na konci stránky).
 

Klienti úřadu jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se vstup do budov úřadu zakazuje.
   
 2. Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
  V případě porušení této povinnosti nebudou klienti obslouženi a budou zaměstnanci úřadu, příp. městskou policií, vykázáni z budovy.
   
 3. Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
   
 4. Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
   
 5. Klienti jsou povinni dodržovat případné pokyny zaměstnanců úřadu a městské policie.
   
 6. Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.

 

Ve Vlašimi dne 9. 10. 2020

Karel Balík, tajemník

 

Telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance MěÚ Vlašim:

zaměstnanci_kontakty_web

publikováno 10.11.2020