Obnova zeleně ve Vlašimi zahájena

lípaMěstu Vlašim se podařilo získat podporu projektu obnovy veřejné zeleně ve Vlašimi.
První etapa realizace obnovy může započít již v těchto dnech.

Hned první práce budou znamenat velký zásah v některých částech města.

Ulice Politických vězňů a Benešovská

Dojde k odstranění celého dožívajícího keřového porostu (zejména jde o hlošinu úzkolistou) v zářezu ulice Politických vězňů na celkové ploše 1350 m2. Na tomto místě a v navazující ulici Benešovské bude následně do konce roku vysazena platanová alej - 44 alejových stromů .

Domašínské náměstí

Nejviditelnějším zásahem bude jistě zahájení dlouho plánované obnovy Domašínského náměstí v návaznosti na dokončení kanalizace v Domašíně. Náměstí dnes dominuje třířadá lipová alej, v minulosti seřezávaná „na hlavu“, poté několik desetiletí bez údržby. Dnes je většina stromů ve špatném a nebezpečném stavu, sekundární větve narostlé po hlavovém řezu se dnes vylamují, v místech někdejších hlubokých řezů vznikly dutiny. Podle projektu zpracovaného Ing. Bažantem bude náměstí obnoveno postupně. V této první etapě dojde k vykácení celé první řady lip (12 stromů) podél hlavní silnice. Na místě vykácených stromů bude vysazena nová lipová alej. Dvě zbylé řady lip budou ošetřeny tak, aby byly v bezpečném stavu. Na severní straně náměstí bude vysazena na dnes volném travnatém pruhu druhá nová lipová alej. Poté, co lípy zakoření a odrostou (cca za 5 – 7 let) dojde k vykácení zbylých dvou „vnitřních“ řad lip a namísto nich budou vysazeny dvě řady okrasných dřevin (např. okrasných třešní). Tato postupná obnova zaručí, že Domašínské náměstí nebude nikdy bez stromů. Po celkové obnově budou na náměstí dvě lipová stromořadí a mezi nimi dvě řady okrasných třešní podél centrální cesty (blíže viz obr.). Kromě centrální části náměstí budou provedeny některé zásahy v okrajových částech, např. vykáceny již nezmlazující hlohy a namísto nich vysazeny nové.

Budeme vás nadále informovat o postupu prací, zásahy (tj. odstraňování nevhodných či dožívajících výsadeb a naopak výsadby nové se budou týkat Nové cesty a ulic Okružní a Riegrova, Lidická, Jana Masaryka a Blanická. Zde se práce plánují až na podzim. Celkem bude v rámci projektu pokáceno 163 stromů a keřových skupin, přičemž značnou část tohoto počtu tvoří drobné nálety a keře. Naopak bude vysázeno více přes 750 vzrostlých stromů a více jak 8 000 keřů. Pro případné zájemce je projekt připraven k nahlédnutí na Městském úřadě nebo v Podblanickém ekocentru ČSOP.

Marek Lempochner, Jakub Vrňák

publikováno 10.2.2013
nam_domasin