Od 12.4.2021 je opět úplná uzavírka v Domašíně!

uzavírka_Vlašim-D1

Dalším informace o aktuálních uzavírkách silnic v okolí Vlašimi najdete v článku.

uzavírka_Vlašim-Domašín

Zdroj: www.mapy.cz
 
Uzavírka povolena od 12.4.2021 do 30.06.2021 – uzavřený úsek silnice č. II/112 v km staničení 18,203 (Domašín výjezd z náměstí (místní komunikace) na silnici č. II/112) - 19,141 (Vlašim, ul. Benešovská před křížením s ul. Domašínská.
 
Objížďka obousměrně  pro vozidla do 3,5 t ze silnice č. II/112 přes Struhařov na silnici č. II/111 do Divišova a dále na silnici č. II/113 přes Bílkovice, Radošovice zpět na silnici  č. II/112; pro vozidla nad 3,5 t ze silnice č. II/112 ve Vlašimi na silnici č. II/125 přes Kondrac, Louňovice pod Blaníkem na silnici č. II/150 přes Zvěstov, Ratměřice, Jankov do Votic na silnici I/3 přes Olbramovice, Bystřici do Benešova zpět na silnici č. II/112.
 
Linková autobusová doprava společnosti ČSAD Benešov a.s. bude vedena obousměrně po  silnicí č. II/113 a dále na silnici č. III/11213 do Domašína. Během uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka Vlašim, Domašín brána.
 
Stavební práce - technologie spočívá v tom, že bude celý úsek silnice odfrézován živičný kryt (asfaltové souvrství) a současně bude provedena sanace v celé ploše (dojde k odbagrování konstrukčních vrstev).
 
Postup stavebních prací bude probíhat ve dvou etapách. První etapa v úseku od křižovatky silnice č. II/112 a II/113 (LTD) ve Vlašimi za Domašínskou bránu, tak aby byl zachován přístup obyvatelům části Domašína (v lokalitě Domašínské brány) a integrovanému záchrannému systému.
 
Druhá etapa bude probíhat v úseku od Domašínské brány na náměstí v Domašíně. Opět bude zachován přístup obyvatelům části Domašína (v lokalitě Domašínské brány) a integrovanému záchrannému systému, příjezd bude od Vlašimi.

 


 

Chápeme, že znovu nastávají komplikace na trase Vlašim-Benešov, i když teď by už neměly být tak velké. Po dokončení těchto rekonstruovaných úseků, bude již oprava silnice II/112 kompletní.
 
Bližší informace k uzavírkám spadajícím do kompetence MěÚ Vlašim naleznete na úřední desce na webu města ZDE
Níže pod jednotlivými přiloženými obrázky jsou uvedeny informace k daným uzavírkám.
 
uzavírka_Vlašim-D1
Zdroj: www.mapy.cz
 

Od pondělí 15.3.2021 začala úplná a částečná uzavírka silnice II/125 (úsek Vlašim, most ev.č. 125-019 – odbočka sjezdu D1) a křižovatky silnic č. II/125, č. II/126 za účelem opravy vozovky.

Uzavírky jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1: úsek Vlašim, most ev.č. 125-019 ke křižovatce se silnicí č. II/126. Úplná uzavírka bude pouze pro nákladní vozidla nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) a to v termínu: 15.3. - 31.3.2021

Etapa 2: úsek od křižovatky se silnicí č. II/126 k odbočce na sjezd k D1 (frézování úseku bude od 25.3. do 31.3.2021). Úplná uzavírka bude pouze pro nákladní vozidla nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu) a to v termínu: 1.4. - 20.4.2021

Etapa 3a: křižovatka silnic č. II/125, č. II/126 a č. III/12513 úplná uzavírka pro veškerou silniční dopravu silnice č. II/126 a silnice č. III/12513 (cca 50,0 m od křížení). Částečná uzavírka silnice č. II/125 (cca 50,0 m – 70,0 m od křížení). Termín úplné a částečné uzavírky: 21.4.- 23.4.2021

Etapa 3b: křižovatka silnic č. II/125, č. II/126 a č. III/12513 pro veškerou silniční dopravu úplná uzavírka silnice č. II/125 (ve směru z Vlašimi neprůjezdná křižovatka), ostatní směry průjezdné. Termín částečné uzavírky: 24.4. -26.4.2021

 

detail_E3ab


Detail etap 3a, 3b:

Etapa 3a: křižovatka silnic č. II/125, č. II/126 a č. III/12513 úplná uzavírka pro veškerou silniční dopravu silnice č. II/126 a silnice č. III/12513 (cca 50,0 m od křížení). Částečná uzavírka silnice č. II/125 (cca 50,0 m – 70,0 m od křížení). Termín úplné a částečné uzavírky: 21.4.- 23.4.2021

Etapa 3b: křižovatka silnic č. II/125, č. II/126 a č. III/12513 pro veškerou silniční dopravu úplná uzavírka silnice č. II/125 (ve směru z Vlašimi neprůjezdná křižovatka), ostatní směry průjezdné. Termín částečné uzavírky: 24.4. -26.4.2021


 

uzavírka_Jemniště-Chotýšany

Zdroj: www.mapy.cz
 

Zároveň od pondělí 15.3.2021 byla započata uzavírka silnice II/112. Úplná uzavírka v úseku Jemniště – Chotýšany, na kterou navazuje částečná uzavírka v Chotýšanech. Obě tyto uzavírky budou realizovány zároveň, z důvodu rekonstrukce silnice II/112. Uzavírka probíhá v termín: 15.3. - 30.6.2021
Více informací o této uzavírce naleznete na úřední desce na webu města Benešova.


 

uzavírka_zámek Čechtice-most ev.č. 112-035 u obce Čechtice

Zdroj: www.mapy.cz
 

Od středy 10.3.2021 došlo k úplné uzavírce na silnici II/112 v Čechticích v úseku zámek Čechtice – most ev.č. 112-035 u obce Čechtice. Probíhá zde opravy vozovky, která potrvá do 23.5.2021.

Během uzavírky není obsluhována autobusová zastávka Čechtice, prodejna a Čechtice, MŠ.

 

publikováno 13.3.2021