Odpadové hospodářství města

Odpadové hospodářství města

Příští rok dojde k výrazným změnám v oblasti odpadového hospodářství města.

Jak už bylo avizováno, pro příští rok dojde k výrazným změnám v oblasti odpadového hospodářství města. Do letošního roku byl poplatek za likvidaci komunálního odpadu závislý na velikosti nádoby a počtu nebo frekvenci svozů. Od příštího roku bude díky novele zákona vybírán poplatek na každého občana, a to občana přihlášeného k trvalému pobytu v našem městě. Většina měst tento způsob úhrady za likvidaci odpadu již realizuje, my k němu musíme nyní přistoupit také.  Zatím ten návrh vypadá tak, že každý trvale přihlášený občan obdrží v dopisu své identifikační číslo nebo chcete-li variabilní symbol, ke kterému bude přiřazena jeho platba. V případě, že bydlící nejsou k trvalému pobytu přihlášeni, hradí poplatek majitel nemovitosti. Tuto platbu (za děti provedou samozřejmě rodiče) bude nutné uskutečnit do konce března. Zákon říká, že v případě nedodržení nastaveného termínu, může správce poplatku (městský úřad) navýšit jeho výši až trojnásobně.

No a teď k výši tohoto poplatku. Jeho maximální výše v zákoně je 1.200 Kč na osobu za rok. Přestože celkové náklady měst za likvidaci komunálního odpadu tuto částku často převyšují, většinou jsou tyto poplatky nižší, neboť města a obce tuto službu více či méně dotují. Poplatek se tak u různých měst pohybuje v rozmezí 600–1.000 Kč, například v Benešově platí občané 720 Kč, v Týnci 950 Kč, v Berouně 750 Kč.

Nicméně mnohá města vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na likvidaci i třídění odpadu budou výši poplatku přehodnocovat a většinou navyšovat. My zatím, po propočtech a určité predikci nákladů v dalších letech, uvažujeme o poplatku ve výši 700–800 Kč na občana. Při takto určené výši poplatku bude nutné zadotovat tuto činnost z rozpočtu města částkou 5–7 miliónů Kč.  Poplatek bude pevná částka, avšak náklady města se budou odvíjet od mnoha faktorů – skládkovné, cena pohonných hmot, mzdové náklady, nákup nové techniky, opravy, nádoby a kontejnery, sběrný dvůr, příjmy a náklady za tříděný odpad apod. Všichni víme, že většina těchto výdajů půjde „nahoru“. Dnes například platíme za odebrání směsného plastu (žluté kontejnery) 2.400 Kč za tunu. Ony totiž ty zákony, například o povinnosti třídit, předbíhají technologické a kapacitní možnosti využití tohoto tříděného odpadu. Že tento schválený zákon není dobrý, to je názor drtivé většiny měst, ale je platný a my se jím musíme řídit. O podrobnostech a dalších krocích vás budeme informovat.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 

publikováno 5.10.2021