Omezení dopravy ve Vlašimi

uzavirka_Billa

Již 12. března dojde k zahájení prací na budoucím kruhovém objezdu u Billy.

 

V letošním roce dojde ve Vlašimi k několika stavebním akcím. Tyto investice budou pro všechny občany velice prospěšné a důležité, ale zároveň náročné na dopravní omezení:

 

12. března dojde k zahájení prací na budoucím kruhovém objezdu u Billy.
Z tohoto důvodu dojde k částečné uzavírce této křižovatky. Průjezd od Benešova bude možný pouze pro dopravu vozidel do 3,5 t a autobusy přes Palackého náměstí, ulici Na Valech a ulici Komenského. Během první etapy stavby okružní křižovatky bude možno tímto místem projíždět Vlasákovou ulicí od benzinové pumpy k prádelně oboustranně podél opěrné zdi. Během srpna by měla být okružní křižovatka zprovozněna a začala by se rekonstruovat komunikace podle opěrné zdi.


Od 3. dubna se začne rekonstruovat mostek u ČOV a bude uzavřen průjezd k obci Pavlovice. Pro pěší zde bude zhotovena lávka. Tato uzavírka by měla trvat cca čtyři měsíce. Objízdná trasa směrem na D1 bude vedena přes Zdislavice.
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena přes D1.

 

Během těchto dopravních omezení chceme také rekonstruovat Vlasákovu ulici, včetně chodníku od okružní křižovatky až k rekonstruovanému mostku.
Tyto investiční akce jsou prováděny společně se Středočeským krajem.

 

Mapu ke stažení ve formátu pdf naleznete níže.

 

_mapa

 

publikováno 9.3.2018
Kruhak_13_3_18 Kruhak_13_3_18 Kruhak_13_3_18 Kruhak_13_3_18 Kruhak_13_3_18 Kruhak_13_3_18 Kruhak_13_3_18