Oprava mostku u myčky

uzavirka_most

Od úterý 3.dubna začíná uzávěrka mostku u myčky.

V letošním roce dochází ve Vlašimi k několika stavebním akcím. Tyto investice jsou pro všechny občany velice prospěšné a důležité, ale zároveň náročné na dopravní omezení.

Jak bylo avizováno, od 3. dubna se začal rekonstruovat mostek u ČOV a je uzavřen průjezd k obci Pavlovice. Pro pěší zde bude zhotovena lávka. Tato uzavírka by měla trvat cca čtyři měsíce. Objízdná trasa směrem na D1 bude vedena přes Zdislavice.
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena přes D1.

 

Během těchto dopravních omezení chceme také rekonstruovat Vlasákovu ulici, včetně chodníku od okružní křižovatky až k rekonstruovanému mostku.
Tyto investiční akce jsou prováděny společně se Středočeským krajem.

 

Mapu objízdné trasy ke stažení ve formátu pdf naleznete níže.

 

Vyjádření místostrosty Karla Kroupy k připomínkám, týkajících se aktuálních uzavírek:

 

V těchto dnech se nás všech ve Vlašimi dotýká mnoho uzavírek a objízdných tras.

Občas slyším kritiku na průběh a dobu těch, či oněch prací, uzavírek a objízdných tras.

Ve Vlašimi je v současné době uzavřena křižovatka u Billy a mostek u čističky odpadních vod.

Obě tyto stavby provádí vlastník těchto komunikací, tedy Středočeský kraj. Ten rovněž vysoutěžil firmy, které stavby realizují. Součástí vysoutěžených podmínek a podepsaných smluv jsou termíny dokončení stavby. Nicméně, my jsme rádi, že konečně tyto stavby byly zahájeny.

Zároveň si každá firma sama zajištuje uzavírky a objízdné trasy (většinou si najímá speciální firmu, která se touto problematikou zabývá). Ta rozsah uzavírek a objízdných tras navrhne a projedná s dopravní policií ČR. Na základě těchto podkladů a stanovisek vystaví náš odbor dopravy rozhodnutí.

Vlašimská radnice, ani sám odbor dopravy, nemůže tato stanoviska měnit, nebo do nich zasahovat.

My jsme se přesto dva roky snažili jednat se Středočeským krajem o zhotovení provizorního přemostění vedle mostku u čističky odpadních vod, ale bohužel bezvýsledně.

Možná každý můžeme mít své názory a kritizovat kde co. Ale měli bychom si uvědomit, že do některých záležitostí prostě zasahovat nemůžeme, a zákon a legislativu ctít musíme všichni.

A zrovna vybudování kruhového objezdu se v budoucnu jistě pozitivně bude dotýkat každého z nás.

A my, řidiči z Vlašimska, máme jednu obrovskou výhodu. Okolí města známe a dokážeme se za určitých omezení dostat tam, kam potřebujeme.

To cizí řidiči, kteří tudy projíždějí a neznají to tu, mají problémy daleko větší. A já samozřejmě rozumím i negativním pohledům řidičů, kteří převážejí materiál z jedné strany města na druhou – a přes město jet nesmí. Ti mají oprávněné důvody být naštvaní.

Každý z nás, kdo někdy něco rekonstruoval, si jistě uvědomuje, že očekávanému konečnému výsledku často předcházejí jisté nepříjemnosti a omezení.

A my to snad vydržíme, ne?

 

Karel Kroupa, místostarosta

 

publikováno 3.4.2018