Parkovací průkazy pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

ZP

Původní zvláštní označení pro vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením bylo platné maximálně do 31.12.2012.

Pro další využívání výhod v dopravě zejména pro parkování na vyhrazených místech  od 1. 1. 2013, by všechny osoby, které vlastní toto zvláštní označení, měly provést jeho výměnu za nový typ označení evropského typu (parkovací průkaz). Nový typ zvláštního označení je možné používat v rámci celé Evropské unie, doporučujeme však před cestou do zahraničí zjistit, jaké výhody jednotlivé země zdravotně znevýhodněným občanům poskytují.


Informace k výměně parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou:

· Výměna se netýká osob se sluchovým postižením.

· Výměnu provádí Městský úřad Vlašim, odbor sociální a zdravotní, Dvůr 413 (budova u zámeckého parku) – v kanceláři č. 005 v přízemí budovy. Případné telefonické dotazy Vám zodpovíme na tel. 313 039 377 a  313 039 376.

· Při výměně je nutná osobní účast žadatele (za nezletilé děti žádají rodiče, za osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům žádá jejich opatrovník).

· K výměně je nutné předložit:

 • občanský průkaz,
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 • původní zvláštní označení (parkovací průkaz),
 • jednu barevnou fotografii aktuální podoby držitele o velikosti cca 35 x 45 mm,
 • rodiče nezletilých dětí předloží rodný list,
 • opatrovníci osob, které byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům předloží listinu o ustanovení opatrovníka.

 • Mgr. Pavla Kovalská

  vedoucí odboru sociálního a zdravotního

  publikováno 2.1.2012