Poradenské dny České obchodní inspekce ve Vlašimi v roce 2014

ČOIPoradenské a informační služby pro občany vždy každou první středu v měsíci od 12.30 hod. do 14.00 hod.
Živnostenský odbor ve Vlašimi oznamuje, že Česká obchodní inspekce Praha bude poskytovat i v roce 2014 zdarma své poradenské a informační služby pro občany vždy

každou první středu v měsíci od 12.30 hod. do 14.00 hod.

v budově Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413 (budova u zámeckého parku), II. patro, v kanceláři živnostenského odboru, číslo dveří 214.

V uplynulém roce většina dotazů občanů i podnikatelů byla převážně zaměřena na reklamační řízení. Věříme, že tato služba bude i nadále využívána a bude pro naše občany přínosem.

 

                                                                                                                      Bc. Ivana Vlachová

                                                                                                                      vedoucí živnostenského odboru  

publikováno 6.1.2014