Poškozený most v Domašíně

most_omezeni

Informace starosty k poškozenému mostku v Domašíně

V sobotu při přívalovém dešti došlo k dalšímu poškození mostku v Domašíně. Po posouzení jeho stavu statikem a diagnostikem bylo rozhodnuto, že doprava zde bude svedena do jednoho pruhu. V místech největšího poškození mostku dojde k úpravám, které povedou k odlehčení jeho zátěže na nosné zdi a průjezdný pruh bude upraven pomocí směrových panelů. Zároveň bude pravděpodobně instalována světelná signalizace pro průjezd z obou směrů. Mostek i komunikace včetně údržby jsou v majetku „kraje“, který má v této chvíli stavbu rekonstrukce mostku vysoutěženu, tedy vybraného dodavatele. Nicméně naše stanovisko k tomuto problému zní: zahájení rekonstrukce tohoto mostku, a tudíž uzavření výjezdu z Domašína a zpět, je nutné posunout k termínu dokončení nového mostku a otevření výjezdu z Vlašimi na Pavlovice. V žádném případě bychom nechtěli, a v tuto chvíli v to věříme, aby byl současně uzavřen i druhý nejfrekventovanější výjezd z našeho města. Myslím, že stejné stanovisko zaujímá i SÚSka. Samozřejmě však musíme brát v úvahu, že bezpečnost účastníků silničního provozu a obyvatel v okolí je na prvním místě.

 

most_omezeni

publikováno 14.5.2018