POZOR – ZMĚNA ÚŘEDNÍCH DNŮ

budova MěÚ

Z důvodu zajištění plnohodnotných služeb pro občany se mění úřední dny a hodiny. Počet úředních hodin se nesnižuje, pouze se přesouvá.

POZOR – ZMĚNA ÚŘEDNÍCH DNŮ

Vážení spoluobčané,

tato doba a různé předpisy, směrnice a zákony velí našemu úřadu využívat ve stále větší míře elektronizaci veřejné správy. Online služby, elektronické podpisy, datové zprávy, základní registry, datová úložiště, centrální ověřování identity – to jsou pojmy, o kterých jsme toho před několika lety moc nevěděli. Dnes si ovšem bez jejich využívání nedovedeme provoz úřadu představit.

Vzhledem ke stále častějším potřebám aktualizací aplikačních i systémových vrstev informačního a komunikačního prostředí MěÚ není možné zajistit jeho bezproblémovou funkci v úřední den, a to bez možnosti ověření funkčnosti systému v neúředním dnu. Současné rozložení úředních a neúředních dnů (pondělí-středa-pátek) nám toto ověřování neumožňuje, protože ho můžeme provádět pouze v úterý a čtvrtek s rizikem nefunkčnosti aplikací následující den úřední. Proto jsme se rozhodli, že zkusíme přesunout páteční úřední den na úterý. Počet úředních hodin se nesnižuje, pouze se přesouvá, a to z důvodu zajištění plnohodnotných služeb pro občany.

Děkuji vám za pochopení a ujišťuji, že výjimečné úřední případy jsme schopni řešit individuálně předchozí domluvou.

Úřední dny a hodiny budou od 2. května 2017 nastaveny takto:

Pondělí 

8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00

Úterý 

8.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00

Středa

8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00

 

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

publikováno 28.4.2017