Přání starosty města Vlašimi do nového roku

ozdoba

Vážení přátelé, spoluobčané,

v tomto roce jsme toho zažili hodně nového a nepříjemného. Často si stále kladu otázku, co se to vlastně děje? A s tím související podotázky, na které i po měsících všeho dění neznám odpovědi.

Odpovědi neznám nejen já, ale i odborníci tápou a reagují dle měnící se situace. Předpovědět vývoj a tudíž i nastavit odpovídající opatření je poměrně velký problém. Vakcína se teď jeví jako malé světýlko na konci covidového tunelu a lékaři, mnozí politici i občané věří či doufají, že nás vrátí do normálních životních kolejí. Zda a kdy tomu tak bude, to je další nezodpovězená otázka.

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Nevím, jak toto pořekadlo aplikovat na právě probíhající epidemiologickou situaci. Jen mě napadá, že by po všech těch strastech v podobě zákazů, omezení, nových povinností a zejména také někdy tragických důsledků mohla naše společnost projít určitou proměnou.

Přál bych si, abychom prožité obavy a strach přeměnili v odpovědnost a odvahu, abychom smutek a bolest proměnili v sílu, větší ohleduplnost i úctu k životu, z nejistoty a tápání nechť vzejde ponaučení a moudrost. Zkusme omezení kontaktů proměnit v touhu po opravdové lidské blízkosti. Uvědomme si, že ohleduplnost a soucit je možné proměnit v činy, které jsou nositeli uznání a úcty k člověku i k životu.

Čeká nás opět těžký rok, alespoň jeho začátek bude poznamenán znovu velmi přísnými opatřeními. Přejme si zdraví, protože to je základ jakékoli formy spokojenosti a ve zdraví se dají přečkat i mnohé nepříjemné chvíle. Přejme si co nejrychlejší návrat do normálního života, aby se již nyní velké lidské i ekonomické ztráty dále nezvyšovaly. Přejme si, abychom se opět mohli bez omezení potkávat v širokém kruhu rodiny, s přáteli i se spoluobčany na společných akcích.

Vydržte prosím v mezích odpovědnosti, ohleduplnosti a zdravého rozumu, aby rok 2021 byl nakonec hodnocen jako rok, kdy jsme v boji s nemocí covid-19 uspěli.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

pf2021

ozdoba2

foto Vít Švajcr

publikováno 29.12.2020