Bezpečná vlašimMobilní rozhlas

Provoz Městského úřadu Vlašim

vlajka+znak-město

Provoz MěÚ Vlašim po mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020

Městský úřad Vlašim pracuje ve standardnímu režimu úředních hodin (viz níže). V neúřední dny je v budově A, Jana Masaryka 302, otevřena pouze podatelna a pokladna. Budova B, Dvůr 413, je pro veřejnost uzavřena. V budově C, Na Tenise 1566, jsou v neúředních hodinách k dispozici zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí od 9.00 do 11.30 hod.

Klienti úřadu jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
  se vstup do budov úřadu zakazuje.
   
 2. Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
  V případě porušení této povinnosti nebudou klienti obslouženi a budou zaměstnanci úřadu, příp. městskou policií, vykázáni z budovy.
   
 3. Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
   
 4. Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
   
 5. Klienti jsou povinni dodržovat případné pokyny zaměstnanců úřadu a městské policie.
   
 6. Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.

Úřední hodiny pro veřejnost ve všech budovách:

Pondělí:

8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Úterý:

8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Středa:

8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Úřední hodiny podatelny v budově Jana Masaryka 302, Vlašim:

Pondělí:

8:00 - 17:00

Úterý:

8:00 - 14:00

Středa:

8:00 - 17:00

Čtvrtek:

8.00 - 13:00

Pátek:

8:00 - 13:00

Úřední hodiny pokladny v budově Jana Masaryka 302, Vlašim:

Pondělí:

8:00 - 17:00

Úterý:

8:00 - 14:00

Středa:

8:00 - 17:00

Čtvrtek:

8.00 - 13:00

Pátek:

8:00 - 11:30

 

Ve Vlašimi dne 15. 9. 2020

Karel Balík, tajemník

 

publikováno 16.9.2020

Kontakty

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
25801  Vlašim

IČ: 00232947, DIČ: CZ00232947

Spojovatelka: 
+420 313 039 313

podatelna@mesto-vlasim.cz

Akce v kraji Blanických rytířů

vytvořilo Anawe