Rekonstrukce komunikace - Hrazená Lhota

Rekonstrukce komunikace - Hrazená Lhota

Výluka linky MHD v Hrazené Lhotě v době od 22.7. do 30.8.2024.

Informace o průběhu prací.

Vážení cestující, 

z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace v úseku Domašín, žel. Zast. – Hrazená Lhota dojde v termínu od pondělí 22. července do pátku 30. srpna 2024 k uzavírce této komunikace a změně trasy a jízdního řádu linky MHD Vlašim. Po dobu uzavírky budou přijata následující dopravní opatření: 

Linka 1 MHD Vlašim ukončí svoji jízdu v zastávce Vlašim, Domašín,, žel.zast. Zastávka Hrazená Lhota nebude po dobu uzavírky obsluhována. Časy odjezdů spojů v jízdním řádu zůstanou totožné jako v aktuálně realizované výluce Nádražní x Lidická. 

Omlouváme se za nepříjemnosti a věříme, že přijatá dopravní opatření přijmete s pochopením. 

lhota

 

Doplňující informace

Opravu komunikace naplánoval správce silnice - Krajská správa a údržba silnic, vzhledem ke stavu povrchu vozovky této silnice.  

Silniční správní úřad obdržel žádost o povolení této uzavírky a v souladu se zákonem o pozemních komunikacích (ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích)  obdržel i všechna potřebná stanoviska a vyjádření k povolení této předmětné uzavírky silnice.

Hrazená Lhota má bohužel to specifikum, že je zaslepena a náhradní možný příjezd z „opačné strany“ je pouze pro „vyšší vozidla“ a je značně omezený.

Nicméně stavba s tímto aspektem počítá a lidé, kteří zde bydlí resp. mají zde trvalé bydliště budou jezdit nutné jízdy i uzavřeným úsekem ovšem s časovým omezením. Práce na opravě vozovky si vyžádají lokální vysprávky, čištění a správku krajnic (tzn. omezeně průjezdné pro obyvatele Hrazené Lhoty toto bude). Ale pokud se bude balit spojovací a finální vrstva (předpoklad max. 3 dny) tak  nebudou na vozovku vpuštěny žádná silniční vozidla cca od 7,30 h do 18,00 h. Může dojít k mírným změnám, neboť tyto práce jsou však závislé i na počasí.

Oprava vozovky je nutná a dopravní omezení vždy vyvolá nevoli u řidičů, ale věřím, že obyvatelé a řidiči toto pochopí a jako budoucí uživatelé opravené vozovky budou co nejvíce nápomocni stavební práce urychlit tím, že dodrží všechna nezbytná opatření v rámci této opravy.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

publikováno 9.7.2024