Sesuv půdy v zámeckém parku

Sesuv kina

V sobotu v odpoledních hodinách došlo k masivnímu sesuvu půdy v zámeckém parku.

Došlo k utržení opěrné zdi u letního kina, která se spolu s příkrým svahem sesunula do prostoru Správy zámeckého parku.
Současně se vyvrátily a sesunuly vzrostlé stromy včetně spodní zdi za objektem správy parku a zděné stavby - pokladny kina.
Sesuv kompletně zavalil kůlnu, kde byly uskladněny stroje a další materiál správy parku.
Vlastní objekt je z jedné části zhruba do dvou metrů zavalen zeminou.

Mimo probíhající zabezpečovací a vyklízecí práce proběhly schůzky se statikem a hydrogeologem.
Oba v současné době připravují zprávy a podklady pro projekt a práce nutné sanaci celé lokality.

V těchto chvílích je podle rozhodnutí statika prováděno několik kroků:

 1. Instalují se geodetické body v celém areálu, které budou pravidelně měřeny zdali nedochází k dalšímu posunu terénu.

 2. Je nutné odstranit vrchní část zdi mezi objektem zámku a druhou pokladnou, aby byl do areálu umožněn přístup techniky.

 3. Dochází k pokácení všech stromů mezi lokalitou kina a správou parku, které dle statika nepřispívají stabilitě
  (jejich odstranění povolili zástupci památkové péče).

 4. Je nutné odstranit budovu, ve které je zázemí pro promítání a WC (v letošním roce zrekonstruované).
  Dojde rovněž k odstranění zbytku opěrné zdi u kina a demontáži laviček kina tak, aby se technika co nejblíže dostala
  k hraně srázu. Následně se pokusíme z vrchní části postupně materiál odstraňovat. Za stromy jsou zachyceny obrovské
  části opěrné zdi, které hrozí zřícením na budovu správy parku. Budova Správy parku se nesmí využívat.
  V žádném případě nesmí být materiál odtěžován ze spodní části svahu.

 5. V lokalitě kina a na přilehlých svazích dojde k vyvrtání zkušebních vrtů, které ukáží, jaké další kroky musíme podniknout.

Dle informace statika byla stavba časovanou bombou, která „zde tikala“ desítky let. V padesátých letech byla opěrná zeď vybudována
na měkkém podloží a do několika metrů zavožena zeminou.

Jaké další kroky budou následovat ukážou výsledky hydrogeologického průzkumu, jednání s památkáři a navrženým řešení sanace.
Je ale celkem jisté, že nutné finanční výdaje půjdou do desítek milionů a nad existencí kina visí velký otazník.

O dalším postupu vás samozřejmě budeme informovat.

Karel Kroupa, místostarosta

publikováno 8.11.2016
sesuv půdy - vlašim sesuv půdy - vlašim sesuv půdy - vlašim sesuv půdy - vlašim sesuv půdy - vlašim sesuv půdy - vlašim sesuv půdy - vlašim sesuv půdy - vlašim sesuv půdy - vlašim