Starosta města Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa

starosta

 Vyjádření k aktuální situaci..

Vážení spoluobčané!

Situace v ČR se vzhledem k rostoucímu počtu nakažených osob nadále komplikuje. Další opatření vlády, která by měla omezit rychlý nárůst infikovaných osob, zásadně zasahují do našich běžných životů. Tato opatření jsou samozřejmě prezentována ve všech médiích, která jistě všichni sledujete.

My rovněž reagujeme na tato nařízení. Sešel se krizový štáb města, kde byl konstatován jeden z hlavních problémů – totiž nedostatek ochranných pomůcek pro lékaře a složky integrovaného záchranného systému. Což je koneckonců bohužel celorepublikový stav. Zároveň také proběhlo mimořádné zasedání rady města, kde bylo rozhodnuto o opatřeních, která spadají do kompetence města. Prvním z nich je uzavření MŠ od pondělí 16. března. Dále jde o uzavření všech našich vnitřních sportovišť (zimní stadion, sportovní hala, bazén, sporthotel), kde dochází k většímu shromažďování osob. Bohužel musíme přistoupit rovněž ke zrušení dalších kulturních akcí – koncertů, divadelních představení, besed, přednášek apod. a také největší akce – májových slavností. Jednali jsme také s ČSAD BN o maximální dezinfekční údržbě vozidel MHD a o přechodu na prázdninové jízdní řády. Stejná hygienická posílení platí i o prostorách našich úřadů.

V rámci odborů a rady města jsme vytvořili pracovní tým, jehož úkolem bude několik oblastí:

  • monitoring situace vzhledem k opatřením vlády v rámci stavu nouze (a dalším opatřením a omezením) a na webu města ihned informovat občany
  • intenzivní spolupráce a navazující práce s krizovým štábem, RM, hygienickou stanicí a složkami IZS (spolupracujeme i v rámci okolních ORP)
  • spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti sociální péče – zaměřeno zejména na populaci seniorů.

 

Vážení spoluobčané,

ať na situaci pohlížíme jakkoli, a těch pohledů a názorů je mnoho, je jasné, že veškerá opatření mají jeden ústřední, nejhlavnější a nejdůležitější důvod: MINIMALIZOVAT KONTAKTY KAŽDÉHO OBČANA S DALŠÍMI LIDMI!!!
Ať potkáte kohokoli cizího (mimo společnou domácnost), nikdy si nemůžete být jisti jeho současnou i předešlou anamnézou (zdravotním stavem, předchozími styky…).

Lze tedy jednoznačně říci:
LIDI, ŘIĎTE SE POKYNY V OBLASTI KONTAKTŮ A OSOBNÍ HYGIENY!

V poslední řadě apeluji na samotné seniory (ale i jejich děti, příp. vnoučata, příbuzné):
SENIOŘI, NAŠI DŮCHODCI, SNAŽTE SE, PROSÍM, BÝTI V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH MAXIMÁLNĚ IZOLOVÁNI OD OSTATNÍCH LIDÍ!!
Samozřejmě v rámci možností! Zde je důležitá role dětí, vnoučat nebo jiných nejbližších. Pokud v tomto směru nemáte žádnou možnost upravit svůj režim, obraťte se na tel. čísla 739 580 363 nebo 734 165 062, což jsou zaměstnankyně Charity Vlašim a sdělte jim své případné požadavky. My jsme s charitou vzájemně v kontaktu a v případě potřeby připraveni vypomoci dalšími našimi složkami.

Také jsme po dohodě vyčlenili jedno předškolní zařízení k případnému hlídání dětí, jejichž rodiče jsou zapojeni do nezbytných činností v rámci prevence a pomoci (lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči, hygienici apod.). V případě potřeby požádáme i o dobrovolnickou práci naše občany, kteří by byli ochotní pomoci a splňovali podmínky pro konkrétní práci.

Závěrem bych chtěl MOC PODĚKOVAT lidem, kteří stojí v tomto nerovném souboji se šířící se nákazou v první linii – lékaři, zdravotní personál, hygienici, hasiči, policie, ale také třeba prodavačky a další skvělí lidé. Vážení, DĚKUJEME A PROSÍME VYDRŽTE!


Mgr. Luděk Jeništa, starosta

publikováno 16.3.2020