Státní fond rozvoje a bydlení informuje

SFRBInformace o programu nejvýhodnějších státních úvěrů na opravy a modernizace bytových, panelových i nepanelových, domů– program Panel 2013+.

Cílem SFRB je zajistit prostředky pro obnovu a rozvoj bydlení pokud možno bez závislosti na státním rozpočtu a poskytovat podporu způsobem, který zajistí její udržitelnost v delším časovém horizontu. Z pohledu příjemce státní podpory je vedle výše, kterou obdrží, také důležitá předvídatelnost jejího poskytování v čase - programy SFRB jsou garantovány dlouhodobě stabilními podmínkami.


Související formluláře naleznete na těchto webových stránkách:

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/

Související dokumenty:

publikováno 23.9.2013