Upozornění pro řidiče motocyklů

Upozornění pro řidiče motocyklů

stk_2

 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k technickým prohlídkám vozidel kategorie L- motocykly se bude od 25.2.2019 postupovat následovně:

1. Lhůta pravidelné technické prohlídky se změnila ze zákona a není třeba platnost prohlídky potvrzovat úředně.

2. Lhůta pravidelné technické prohlídky (změněná ze zákona) se vyznačuje, pokud je to třeba z důvodu právní jistoty.

3. Toto vyznačení je pouze administrativním úkonem, kterým se potvrzuje stav ze zákona. Veškeré úkony před vyznačením provádí vlastník vozidla, tj.podá písemnou žádost o změnu údajů

  • předloží očištěnou registrační značku k vylepení známky STK, velký technický průkaz a občanský průkaz
  • dostaví se s tím na registr vozidel.

4. I když o vyznačení nepožádá a k vyznčení nedojde, prodlužuje se platnost technické prohlídky ze zákona.

5. V ČR je o této situaci informována jak veřejnost, tak policejní orgány.

6. Vyznačení má smysl pro cesty do cizích zemí z důvodu právní jistoty.

7. Vyznačením se nepotvrzuje technický stav vozidla. Odpovědnost za technický stav vozidla má vlastník vozidla.

8. Správní poplatek se neplatí.

 

Odbor kancelář vedení úřadu

publikováno 25.2.2019