Úpravám ve sportovním areálu v Kollárově ulici

kollarovka1

V textu přinášíme informace k úpravám ve sportovním areálu v Kollárově ulici

Mohli jste si všimnout, že na hřišti s umělým povrchem v Kollárově ulici probíhají povrchové úpravy. A nastaly obavy, že by snad volně přístupné hřiště zaniklo a děti by ho nemohly využívat.
Nemusíte se však obávat, hřiště zůstane zachováno, respektive bude upraveno na dvě menší, dostane nový umělý trávník a bude i nadále mimo tréninky mládeže volně přístupné dětem. Rozdělení na dvě menší hřiště vidíme jako pozitivum, jelikož se zde děti scházely v menších skupinkách a dvě menší hřiště možná ještě lépe využijí.
Pravda je, že část hřiště bude využita pro parkovací místa, a to zejména z důvodu nutnosti vytvoření parkovacího stání pro autobus hostujícího mužstva, rozhodčí, delegáty apod. Fotbalový klub Vlašimi hraje FNL (2. nejvyšší ligu) a tudíž musí splňovat určité podmínky účasti v této soutěži. Mezi ně patří samozřejmě bezpečnost hráčů a dalších účastníků utkání, a proto musí autobus parkovat blízko šaten, aby nemohlo dojít ke kontaktu s fanoušky. Dosud musela hostující mužstva parkovat v Zahradní ulici a poté procházet přes areál.
Další nutnou úpravou tohoto prostoru je vybudování chodníku jako nového průchodu areálem. Lidé z části Vorliny za hřištěm již nebudou jako dosud procházet skrz stadion, který tak bude mimo utkání uzavřen, ale právě po tomto novém chodníku. To usnadní práci klubu i městské policii. Do této chvíle se zde totiž často scházely skupinky lidí, z nichž některé v areálu a na tribunách dělaly nepořádek (odpadky, injekční stříkačky, exkrementy, apod.) i škody na majetku.
Vážení občané, trochu člověka zamrzí kritika ve smyslu omezování sportování našich dětí. Město investovalo do sportovišť a dětských hřišť v posledních letech milióny korun, podporuje MěDDM s desítkami sportovních kroužků, podporuje vlašimské sportovní kluby a má v plánu vytvářet další vhodné prostory i pro rekreační sportování. Na druhou stranu jsme nuceni investovat velké peníze i do oprav. A nejde o opravy z důvodů opotřebování sportovišť, ale z důvodů úmyslného ničení, vandalizmu, protože přeřezané sítě, vypálené fleky v umělé trávě, vylomené hrazení hřiště apod., to nejsou škody způsobené sportovní činností. Ale nechceme, aby ti slušní trpěli za blbce, tak opravujeme a děláme další opatření ke zlepšení situace. Jako vždy, vše je pouze a jen O LIDECH.

publikováno 9.8.2018
kollarovka1 kollarovka2 kollarovka3