Uzavírka silnice Divišov - Bílkovice 

Uzavírka silnice Divišov - Bílkovice 

V termínu od 03.04.2023 do 15.12.2023 dojde k úplnému uzavření silnice č. II/113 v úseku Divišov - Bílkovice.

 

Sdělujeme, že v termínu od 03.04.2023 do 15.12.2023 dojde k úplnému uzavření silnice č. II/113 v úseku Divišov - Bílkovice v rámci realizaci stavby: „II/113 v úseku Divišov - Vlašim“.

Omezený úsek je rozdělen na dvě etapy:

  • I.    Etapa - Bílkovice u domu č.p. 26 - Slověnice „U kapličky“
  • II.    Etapa - Slověnice „U kapličky“ - Divišov, křížení ulic Vlašimská a Tyršovo náměstí

Tyto dvě etapy na sebe budou přímo navazovat ve shora uvedeném termínu.

Objízdná trasa:

Obousměrná objízdná trasa pro veškerý silniční provoz bude vedena ze silnice č. II/113 po silnici č. II/111 přes Struhařov na silnici č. II/112 přes Chotýšany do Vlašimi zpět na silnici č. II/113.

Autobusové zastávky:

Výše uvedenou uzavírkou silnice č. II/113 bude dotčena linka č. 793, kdy v I. etapě bude zrušena autobusová zastávka Bílkovice naopak bude zřízena autobusová zastávka Bílkovice, U Kapličky a ve Slověnicích bude přemístěna autobusová zastávka. V II. etapě budou zrušeny autobusové zastávky Slověnice, raketárna a Divišov, koupaliště. 

Důvod uzavírky:

Provádění stavebních prací v rámci stavební akce: „II/113 v úseku Divišov - Vlašim“. 

 

Všechny bližší informace najdete na Facebookových stránkách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

publikováno 30.3.2023