Volba starosty města a zastupitelstva

volba_starosty

31.října proběhlo ustavující zastupitelsvo města Vlašimi

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Vlašimi byl i na další období zvolen starostou města Mgr. Luděk Jeništa (20 hlasů), místostarostou Karel Kroupa (20 hlasů). Členy rady města se stali: MUDr. Petra Polívková, MUDr. Karel Pěkný, Petr Blabol, Luděk Janko a PaedDr. Petr Martínek (všichni jednohlasně)

publikováno 15.11.2018