Výsledky Tříkrálové sbírky 2014

Tříkrálová sbírka 2014Letošní  Tříkrálová sbírka ve Vlašimi a okolních obcích činí 379 893 Kč.
Drazí přátelé,

je mou milou povinností informovat Vás o výsledku Tříkrálové sbírky 2014 ve Vlašimi a okolních obcích. Částka, kterou obětaví dobrovolníci vybrali, činí 379 893 Kč. Je to úctyhodné číslo, které vyvyšuje náš region nejen v rámci okresu, ale i v rámci Středočeského kraje. Svědčí o laskavosti, vnímavosti a citlivosti našich lidí k obtížím druhých.

Finance ze sbírky podporují sociální projekty, a to jak v naší oblasti, tak v rámci republiky a v zahraničí. Charita Česká republika je největší neziskovou organizací v republice. Je zřízená za účelem pomáhat všem lidem v tísni s respektem k jejich hodnotám. Skrze své lokálních organizace poskytuje pomoc zdravotně postiženým, osamělým seniorům, lidem bez přístřeší, migrantům a dalším, na které dolehly útrapy života a nejsou schopni je sami zvládnout.

Velice si cením obětavosti našich koledníků. Předávají nejen dobrou pohodu, ale také poselství lásky k bližnímu a Boží požehnání.

Děkuji také štědrým dárcům, že přes své případné finanční obtíže myslí na druhé a skrze svou peněžní pomoc posílají druhým naději na alespoň částečné řešení jejich trampot.

 Dovolte, abych Vám v závěru vedle poděkování ještě dodatečně popřála do nového roku 2014 hodně zdraví, pohody, štěstí a dobrých sousedů a také to K+M+B: Kristus ať vašemu domu žehná.

                                                                                                                        Za Farní charitu Vlašim 
                                                                                                                        Bc. Daniela Laloučková

publikováno 23.9.2013