Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy Jana Očka z Vlašimi

osko jan

Předmětem soutěže je vypracování návrhu na výtvarné ztvárnění sochy Jana Očka z Vlašimi (dále jen dílo) jakožto významné osobnosti spjaté s městem Vlašim, druhého pražského arcibiskupa, prvního kardinála českého původu, nejvyššího zemského a dvorského úředníka Koruny české a současně rádce císaře Karla IV.

 

Soutěž o návrh díla se zahajuje tímto uveřejněním a oznámení soutěže.

Dílo bude situováno v zámeckém parku ve Vlašimi, na pozemku p. č. 359/1, k. ú. Vlašim.

Pro umístění díla byl zvolen prostor parku po pravé straně komunikace mezi hlavní bránou a bránou nádvoří zámku. Tím se toto místo dostává do kontaktu s návštěvníkem. Prostor je zatravněn, se vzrostlými stromy, a ohraničen ze tří stran zdmi, které tvoří intimitu. Taktéž rozmístění laviček podél cesty se přizpůsobí řešení pomníku.

Zadavatel soutěže Spolek pro stavbu sochy Jana Očka z Vlašimi, z. s. předpokládá, že ze soutěže vzejde návrh díla, které bude ústředním prvkem řešení plochy vstupního parteru zámeckého parku navazujícího na objekt vlašimského zámku.

SOUTĚZNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ ZDE, nebo na konci stránky.

PŘEHLEDOVÉ OBRÁZKY A MAPY KE STAŽENÍ na konci stránky.

Náhled místa na MAPY SEZNAM (klikněte na odkaz nebo na obrázek)

seznam panorama

Některé podoby Jana Očka z Vlašimi

Busta Jana Očka v Muzeu Podblanicka ve Vlašimském zámku   Votivní obraz (deska) Jana Očka z Vlašimi vytvořený po roce 1370 (v maj Nár.galerie v Praze)   Votivní obraz (deska) Jana Očka z Vlašimi vytvořený po roce 1370 (v maj Nár.galerie v Praze) celek  Jan Očko 1593

Busta Jana Očka z trifória chrámu sv.Víta v Praze   perokresba jan očko

 

_situace mapa park

 

 

 

publikováno 13.2.2018
Náhled situace a pozemku 02 Náhled situace a pozemku 04 Náhled situace a pozemku 06 Náhled situace a pozemku 08 Náhled situace a pozemku 10 Náhled situace a pozemku 12 Náhled situace a pozemku 13 Náhled situace a pozemku 15 Náhled situace a pozemku 16 Náhled situace a pozemku 17 Náhled situace a pozemku 18 Náhled situace a pozemku 20 náhled situace a stromy na pozemku (1) náhled situace a stromy na pozemku (2)