Zajištění provozu Městského úřadu Vlašim od 4.1.2020

změna_úředních_hodin

Na základě usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. 12. 2020 dochází ke změně režimu práce Městského úřadu Vlašim.

Městský úřad Vlašim od 4. 1. 2021 bude pracovat v režimu dvou úředních dnů pro veřejnost - pondělí a středy ve dvou střídajících se skupinách zaměstnanců takto:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí:

8:00-13:00

 

 

Středa:

12:00-17:00

V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen.

 

V rámci komunikace s úřadem je upřednostňován (v případech, kdy je to možné) písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem.

Klienti úřadu jsou povinni dodržovat následující pravidla:

  1. Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se vstup do budov úřadu zakazuje.
  2. Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
    V případě porušení této povinnosti nebudou klienti obslouženi a budou zaměstnanci úřadu, příp. městskou policií, vykázáni z budovy.
  3. Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu do budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
  4. Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
  5. Klienti jsou povinni dodržovat případné pokyny zaměstnanců úřadu a městské policie.
  6. Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.

 

 

Ve Vlašimi dne 28.12.2020

Karel Balík, tajemník

 

Telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance MěÚ Vlašim:

zaměstnanci_kontakty_web

publikováno 19.12.2020