Zákaz některých forem prodeje a služeb ve Vlašimi

Zákaz některých forem prodeje a služeb ve Vlašimi

Rada města Vlašimi schválila na své schůzi dne 29.3.2023 nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje a služeb ve Vlašimi. Na území města Vlašimi je zakázán:
pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb, pouliční prodej zboží a poskytování služeb z automobilu a podomní prodej zboží a poskytování služeb. 

prodej

publikováno 30.3.2023