vlasimsedum
 • HP banner 1bb
  Čínský pavilon v zámeckém parku
 • HP banner 2bb
  Letecký pohled na město
 • HP banner 3bb
  Nová lávka přes řeku Blanici
 • HP banner 4bb
  Palackého náměstí
 • HP banner 5bb
  Vlašimská brána v zámeckém parku
 • HP banner 6bb
  Zámecký park
 • HP banner 7bb
  Žižkovo náměstí

Změna povinných výměn řidičských průkazů od 1.6.2012

Ridičský průkazaaDržitelé řidičských průkazů vydaných v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2013.
V souladu s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 119/2012 Sb.), platné od 1.6.2012, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2013.


Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu pozbývají řidičské průkazy platnosti.


Novelou zákona došlo ke zrušení termínu povinné výměny do 31.12.2012.


K výměně je nutné doložit: platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), jednu fotografii

o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, který podléhá výměně.


Nový řidičský průkaz bude vydán do 20 dnů od podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa trvalého pobytu, povinná výměna je osvobozena od správního poplatku, pouze v případě vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, kdy správní poplatek činí 500,-Kč.

                                                                                                              
                                                                                           Odbor dopravy a silničního hospodářství

publikováno 9.8.2012
Kontakty

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
25801  Vlašim

Spojovatelka:
+420 313 039 313

podatelna@mesto-vlasim.cz

www.mesto-vlasim.cz

Akce v kraji Blanických rytířů

vytvořilo Anawe