Změna povinných výměn řidičských průkazů od 1.6.2012

Ridičský průkazDržitelé řidičských průkazů vydaných v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2013.
V souladu s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 119/2012 Sb.), platné od 1.6.2012, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2013.


Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu pozbývají řidičské průkazy platnosti.


Novelou zákona došlo ke zrušení termínu povinné výměny do 31.12.2012.


K výměně je nutné doložit: platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), jednu fotografii

o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, který podléhá výměně.


Nový řidičský průkaz bude vydán do 20 dnů od podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa trvalého pobytu, povinná výměna je osvobozena od správního poplatku, pouze v případě vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, kdy správní poplatek činí 500,-Kč.

                                                                                                              
                                                                                           Odbor dopravy a silničního hospodářství

publikováno 9.8.2012