Zajištění provozu Městského úřadu Vlašim od 1. 3. 2021

změna_úředních_hodin

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. 214 ze dne 26. 2. 2021 dochází mimo jiné ke změně v ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

 

Městský úřad Vlašim v souvislosti s tímto mimořádným opatřením přijímá od 1. 3. 2021 níže uvedená pravidla. 

Městský úřad Vlašim od 1. 3. 2021 bude pracovat v režimu dvou úředních dnů pro veřejnost
- pondělí a středy ve dvou střídajících se skupinách zaměstnanců takto:

Úřední hodiny pro veřejnost od 1. 3. 2021 do odvolání

Pondělí:  8:00 - 11:30 12:30 – 17:00 hod
Středa:    8:00 - 11:30 12:30 – 17:00 hod

V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen.

V rámci komunikace s úřadem je stále upřednostňován (v případech, kdy je to možné) písemný,
elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem.

Klienti úřadu jsou povinni dodržovat následující pravidla:

  • Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se vstup do budov úřadu zakazuje.
  • Klienti jsou povinni používat při vstupu a během pobytu na městském úřadě ochranu dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.
  • V případě porušení této povinnosti nebudou klienti obslouženi a budou zaměstnanci úřadu, příp. městskou policií, vykázáni z budovy.
  • Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu do budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
  • Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
  • Klienti jsou povinni dodržovat případné pokyny zaměstnanců úřadu a městské policie.
  • Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.

Evidence řidičů a evidence vozidel stále funguje pouze na základě telefonického, nebo emailového objednání. 
Bližší informace z odboru dopravy a silničního hospodářství najdete zde..

Ve Vlašimi dne 28. 2. 2021
Karel Balík, tajemník

Telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance MěÚ Vlašim:

zaměstnanci_kontakty_web

publikováno 28.2.2021