Změna úředních hodin MěÚ Vlašim

změna_úředních_hodin

platná od 5.10.2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, způsobené koronavirem, a negativním trendu jejího vývoje dochází ke změně úředních hodin Městského úřadu Vlašim.
 

Městský úřad Vlašim od 5. 10. 2020 bude pracovat v režimu dvou úředních dnů, a to pondělí a středy (viz níže).

V neúřední dny je v budově A, Jana Masaryka 302, otevřena pouze podatelna a pokladna.

Budova B, Dvůr 413, je v neúřední dny pro veřejnost uzavřena.

V budově C, Na Tenise 1566, jsou v neúřední dny k dispozici zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí od 9:00 do 11:30 hod.

Úřední hodiny pro veřejnost ve všech budovách:

Pondělí:

8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Středa:

8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

 

Úřední hodiny podatelny v budově Jana Masaryka 302, Vlašim:

Pondělí:

8:00 - 17:00

Úterý:

8:00 - 14:00

Středa:

8:00 - 17:00

Čtvrtek:

8:00 - 13:00

Pátek:

8:00 - 13:00

 

Úřední hodiny pokladny v budově Jana Masaryka 302, Vlašim:

Pondělí:

8:00 - 17:00

Úterý:

8:00 - 14:00

Středa:

8:00 - 17:00

Čtvrtek:

8:00 - 13:00

Pátek:

8:00 - 11:30

 

Klienti úřadu jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
  se vstup do budov úřadu zakazuje.

   
 2. Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
  V případě porušení této povinnosti nebudou klienti obslouženi a budou zaměstnanci úřadu, příp. městskou policií, vykázáni z budovy.

   
 3. Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
   
 4. Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
   
 5. Klienti jsou povinni dodržovat případné pokyny zaměstnanců úřadu a městské policie.
   
 6. Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě

 

Ve Vlašimi dne 1. 10. 2020

Karel Balík, tajemník

publikováno 1.10.2020