Změna úředních hodin a provozu některých agend MěÚ Vlašim

změna_úředních_hodin

Uzavření pracoviště OP a CD. Průběžně aktualizováno!

INFORMACE K DOČASNÉMU UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

S platností od úterý 27.10.2020 je uzavřeno pracoviště občanských průkazů (OP) a cestovních dokladů (CD) na Městském úřadu Vlašim.

V nouzovém režimu pouze vydáváme po předchozí domluvě již hotové doklady.

Důvodem tohoto opatření je pracovní neschopnost všech referentů.

 

Klienti, kterým končí platnost OP/CD:

a) těm, kteří mají jiný doklad totožnosti doporučujeme s podáním žádosti o nový doklad počkat na obnovení provozu pracoviště

b) ti kteří nemají jiný doklad totožnosti mohou podat žádost o vydání OP/CD na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, např.:

 • Městský úřad Benešov
 • Městský úřad Votice
 • Městský úřad Pelhřimov

 

Klienti, kteří obdrželi sms o hotovém dokladu připraveném k vyzvednutí:

a) těm, kteří mají jiný doklad totožnosti doporučujeme s vyzvednutím nového dokladu počkat na obnovení provozu pracoviště

b) ti kteří nový doklad potřebují, nebo nemají jiný doklad totožnosti se k vyzvednutí hotového OP/CD mohou objednat na tel. č. 313 039 310. 

 

Klienti, kteří ztratili OP nebo jim byl odcizen:

- Mohou podat oznámení o ztrátě občanského průkazu u kteréhokoliv matričního úřadu. Na matričním úřadu nelze podat žádost o OP/CD.

- Oznámení lze podat, např. na matrice ve Vlašimi, v Čechticích, Dolních Kralovicích, Trhovém Štěpánově a dalších. Této možnosti využijte, pokud máte jiný platný doklad totožnosti. O nový doklad pak můžete požádat po obnovení provozu pracoviště ve Vlašimi. 

- Pokud nemáte jiný doklad, pak oznámení učiňte na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností (s výjimkou Vlašimi), kde i podáte žádost o OP.


Klienti, kterým byl doklad odcizen mohou oznámení podat na Polici ČR.  


Požádat o nový OP/CD lze i na Ministerstvu vnitra ČR, včetně ohlášení případné ztráty a odcizení.

- Adresa pracovišti Ministerstva vnitra - Na Pankráci 1623/72, Praha 4

- Pořizují se zde osobní doklady ve zkrácených lhůtách (do 5 pracovních dnů, nebo do 24 hod) 

- Úřední hodiny:

 • pondělí:     9:00 - 13:00 
 • úterý:         8:00 - 10:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
 • středa:     12:00 - 16:00
 • čtvrtek:      8:00 - 10:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00

 

Opatření je v platnosti do odvolání.

Ing. Ivana Kotrčová, vedoucí Odboru vnitřních věcí
tel. č.:  313 039 310, email: ivana.kotrcova@mesto-vlasim.cz

 

 


Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 dochází ke změně úředních hodin Městského úřadu Vlašim.

 

Ve čtvrtek dne 29.10.2020 úřední hodiny budou od 12:00 do 17:00 hod
místo středy, kdy je budova z důvodu státního svátku uzavřená.


Městský úřad Vlašim od 12.10.2020 bude pracovat v režimu dvou úředních dnů - pondělí a středy - v úředních hodinách:

Pondělí:   8:00 - 13:00

Středa:   12:00 - 17:00

V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen.

 

V rámci komunikace s úřadem je upřednostňován (v případech, kdy je to možné) písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem (viz kontakty na konci stránky).
 

Klienti úřadu jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se vstup do budov úřadu zakazuje.
   
 2. Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
  V případě porušení této povinnosti nebudou klienti obslouženi a budou zaměstnanci úřadu, příp. městskou policií, vykázáni z budovy.
   
 3. Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
   
 4. Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
   
 5. Klienti jsou povinni dodržovat případné pokyny zaměstnanců úřadu a městské policie.
   
 6. Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.

 

Ve Vlašimi dne 9. 10. 2020

Karel Balík, tajemník

 

Telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance MěÚ Vlašim:

zaměstnanci_kontakty_web

publikováno 26.10.2020

Kontakty

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
25801  Vlašim

IČ: 00232947, DIČ: CZ00232947

Spojovatelka: 
+420 313 039 313

podatelna@mesto-vlasim.cz

Akce v kraji Blanických rytířů