Změny v platbách odpadů pro rok 2023

Navýšení poplatku z odpadu pro rok 2023!

Z důvodu enormního navýšení nákladů schválilo na svém jednání zastupitelstvo města poplatek z odpadu pro rok 2023 ve výši 900 Kč na poplatníka. Došlo však ještě k dalším změnám a to zejména v oblasti možnosti platby.

V tomto poplatku jsou: popelnice (52 svozů/rok), biopopelnice na jednu sezónu, o kterou si můžete požádat, „hnízda“ na tříděný odpad (cca 65 hnízd), městské koše, sběrný dvůr (zdarma pro občany), sezonní kontejnery v ulicích (Vánoce, Nový rok, jaro, podzim), výměna velmi poškozených popelnic - cca 250 ročně (1 popelnice 1 300 Kč).

 

Důležitá informace:

 • Platba poplatku může být provedena elektronicky. V případě, že již nemáte uschovaný variabilní symbol, který Vám byl přidělen a rozeslán formou dopisu do schránek v roce 2021, kontaktujte nás, prosím, na e-mailu: poplatky@mesto-vlasim.cz. Do konce ledna 2023 Vám elektronicky zašleme informace k platbě včetně variabilního symbolu a QR kódu. Do obsahu e-mailu sdělte, prosím, své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a další trvale přihlášené členy této domácnosti atd..
 • Variabilní symbol je unikátní desetimístný číselný kód přidělený každému poplatníkovi poplatku z odpadu sloužící k identifikaci platby poplatku. Poplatník jej bude používat pro platby poplatku po celou dobu pobytu ve Vlašimi.
 • Nově přihlášení do Vlašimi variabilní symbol obdrží po přihlášení do Vlašimi a dětem narozeným v daném roce dopis s variabilním symbolem zašleme následující poplatkový rok v lednu.

 

Výše ročního poplatku

 • Za 1 poplatníka s evidovaným pobytem ve Vlašimi: 900 Kč.
 • Za 1 rodinný dům, byt, nebo rekreační objekt, ve kterém nemá fyzická osoba evidovaný pobyt: 900 Kč.

 

Jak zaplatit poplatek z odpadu?

DEJTE, PROSÍM, PŘEDNOST BEZHOTOVOSTNÍM PLATBÁM. DĚKUJEME!!

 

Možnosti platby:

1.   Bezhotovostním převodem na účet

 • Číslo účtu : 182-320084389/0800
 • Variabilní symboly a čísla účtů pro platbu jste obdrželi v prosinci 2021 dopisem.
 • Částka poplatku na aktuální rok (900 Kč na rok 2023).
 • Platbu uhraďte každý rok v termínu od 1. 1. do 31. 3. - NE DŘÍVE!

 

2.   Bezhotovostní platbou pomocí námi vygenerovaného QR kódu

(vygenerujeme Vám ho, za tímto účelem nás kontaktujte na e-mailu: poplatky@mesto-vlasim.cz, do obsahu e-mailu sdělte, prosím, své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a další trvale přihlášené členy této domácnosti atd..)

 

3.   Na pokladně Městského úřadu Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim (budova u Alberta), v hotovosti nebo platební kartou

 

    Pokladní hodiny Městského úřadu Vlašim:

 • Pondělí     8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
 • Úterý        8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
 • Středa       8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
 • Čtvrtek     8:00 – 11:30 12:30 – 13:00
 • Pátek        8:00 – 11:30

Platbu uhraďte každý rok v termínu od 1. 1. do 31. 3. - NE DŘÍVE!

 

4.   Na poště složenkou typu A vyplněnou údaji potřebnými k úspěšnému doručení platby na účet města Vlašimi

 • Odesílatel: poplatník uvedený jako adresát dopisu
 • Příjemce: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim
 • Účet: 182-320084389/0800
 • Variabilní symboly a čísla účtů pro platbu jste obdrželi v prosinci 2021 dopisem.

Platbu uhraďte každý rok v termínu od 1. 1. do 31. 3. - NE DŘÍVE!

 

 

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný k 31. 3. poplatkového roku.
 • V případě nezaplacení poplatku z odpadu ve stanovené lhůtě do 31.3. poplatkového roku může být poplatek navýšen až na trojnásobek.
 • Pokud poplatková povinnost vznikne v průběhu roku, splatnost poplatku je do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy vznikla poplatková povinnost.

 

Kdo je poplatníkem místního poplatku za odpad?

Povinnost zaplatit poplatek vzniká fyzické osobě, která využívá obecní systém odpadového hospodářství a která:

 • je v obci přihlášena k pobytu
 • vlastní v obci jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a která se nachází na území této obce

Poplatníkem je ten, který splňuje bod a) a bod b) samostatně, tedy osoba přihlášena v obci, nebo vlastník nemovitosti vlastnící jednu či více nemovitostí v obci.  Poplatník může naplňovat bod a) i b) současně.

Jedna osoba může být zpoplatněna vícekrát - např. osoba, která má pobyt ve Vlašimi podle bodu a), vlastní zároveň ve Vlašimi nemovitost podle bodu b). Pak je poplatníkem z odpadu 2x a budou jí přiděleny dva variabilní symboly.

V případě, že je osoba osvobozena od poplatku z odpadu podle bodu a) (přihlášení k pobytu ve Vlašimi), není osvobozena od poplatku podle bodu b) (vlastnictví nemovitosti), protože to zákon neumožňuje.  

 

publikováno 28.12.2022