Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Otevřena bude od 30.03.2020 pouze podatelna a pokladna v budově Jana Masaryka 302 Vlašim.

PO    8.00 -11.00
ST     8.00 -11.00

Do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách. Vstup do budovy bude organizovat Městská policie Vlašim.

Zaměstnanci města jsou dostupní v pracovních dnech od 8 do 15 hod na uvedených kontaktech.

KONTAKTY ZDE..

INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE STAROSTY

 

1. Název odboru  

Odbor sociální a zdravotní


 

2. Základní činnosti odboru

- sociálně-právní ochrana dětí,

- sociální práce s dospělými a rodinou,

- zpracování žádostí o přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) a bezbariérového bytu,

- sociální kurátorství pro dospělé občany,

- základní sociální poradenství.3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
 

- zpracování žádostí občanů o přidělení bytu zvláštního určení v DPS a bezbariérového bytu,

- rozhodování o zvláštním příjemci důchodu,

- výkon opatrovnictví u dospělých občanů v případě omezení či zbavení jejich způsobilosti k právním úkonům,

- komunitní plánování sociálních služeb v rámci společného projektu měst Benešov, Vlašim a Votice 2006 - 2007, nový projekt 2013 - 2014. 4. Úkoly přenesené působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
 

- výkon sociálně-právní ochrany dětí (zejména výkon funkce opatrovníka v opatrovnických řízeních, kurátora pro mládež, náhradní rodinná péče a další),

- výkon agendy sociálního kurátora při péči o osoby žijící nedůstojným způsobem života, navracející se z výkonu trestu odnětí svobody a další,

- výkon agendy protidrogového koordinátora a romského poradce,

- základní sociální poradenství,


- na úseku zdravotnictví výkon agendy týkající se lékařských předpisů,

- přestupky na úseku zdravotnictví, zneužívání návykových látek,

- vydávání parkovacích karet pro zdravotně postižené.
 5. Vztah k výborům ZM, komisím RM a zvl. orgánům

Komise sociální a zdravotní

Komise sociálně-právní ochrany dětí
 

vytvořilo Anawe