1. Název odboru  

Odbor sociální a zdravotní

2. Základní činnosti odboru
- sociálně-právní ochrana dětí,
- sociální práce s dospělými a rodinou,
- zpracování žádostí o přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) a bezbar. bytu,
- sociální kurátorství pro dospělé občany,
- základní sociální poradenství.


3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

- zpracování žádostí občanů o přidělení bytu zvláštního určení v DPS a bezbariérového bytu,
- rozhodování o zvláštním příjemci důchodu,
- výkon opatrovnictví u dospělých občanů v případě omezení jejich způsobilosti k právním úkonům,
- příprava komunitního plánování sociálních služeb v rámci společného projektu měst Benešov, Vlašim a Votice 2006 - 2007, nový projekt 2013 - 2014, pokračování projektu (2013-2014), dále v rámci tvorby Programu rozvoje města Vlašimi (2015-2016- a ve Strategii Místní akční skupiny Blaník, z.s., (2020-2021).

4. Úkoly přenesené působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

- výkon sociálně-právní ochrany dětí (zejména výkon funkce opatrovníka v opatrovnických řízeních, kurátora pro mládež, náhradní rodinná péče a další),
- výkon agendy sociálního kurátora při péči o osoby žijící nedůstojným způsobem života, navracející se z výkonu trestu odnětí svobody, romského poradce a další,
- základní sociální poradenství,
- na úseku zdravotnictví výkon agendy týkající se lékařských předpisů,
- přestupky na úseku zdravotnictví, zneužívání návykových látek a další,
- vydávání parkovacích karet pro osoby se zdravotním postižením..


5. Vztah k výborům ZM, komisím RM a zvl. orgánům
Komise sociální a zdravotní
Komise sociálně-právní ochrany dětí