Náplň činnosti

Náplň práce:

V období vegetace -  péče o travnaté plochy včetně hnojení, vertikutace, dosetí dle potřeby. Příprava parku na sportovní a kulturní akce. Pěstební prořezávky. Ochrana ploch před invazními rostlinami chemickými a mechanickými prostředky. Běžné opravy mobiliáře parku. Ochrana výsadeb před okusem zvěří. Dosazování zcizených a odumřelých rostlin. Uvolňování komunikací pro pohyb návštěvníků parku a vozidel. Monitoring zdravotního stavu porostů. Zálivka rostlin. Bezpečnostní a udržovací řezy dřevin. Letní údržba komunikací. Odplevelování záhonových výsadeb keřů a bylin, jejich tvarování a přihnojování. Další práce, vyplývající z komplexní péče o park. 

 

V období vegetačního klidu - zinmí těžba stromů dle tabulky schválené odbornou komisí (pracovníci :ČSOP Vlašim, odboru ŽP MěÚ Vlašim, odbor ŽP KÚ v Praze, Památk. Ústav Stř. Čech ) a ve spolupráci s vedoucím úseku Povodí Vltava. Výroba palivového dříví. Pěstební prořezávky. Prohrnování a úklid sněhu. Zimní údržba komunikací.

 

Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou Policií péče o bezpečnost staveb a ochranu majetku Města Vlašim na území parku.

 

Režim v zámeckém parku ve Vlašimi stanovuje N8vštěvní řád parku, schválený zastupitelstvem města.

 

zpracoval : P. Blabol - správce zámeckého parku ve Vlašimi