"Dítě a zdravý životní styl"

                                           ( školní vzdělávací program)         

      

              " Člověk se stává člověkem pouze výchovou a není ničím, jen tím, co z něho výchova udělá. "

                                                                                                                             J. A. Komenský

            

              Základní filosofie programu naší MŠ

                - připravit příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě

                - dát dítětí možnost volby výběru činností

                - učit dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních dětí

                - vést děti k ohleduplnosti k druhým, k věcem

                - podporovot sebedůvěru a samostatnost dítěte

 

             Podmínky a poloha Mš

             Mateřská škola se nachází nedalekocentra města v bezprostřední blízkosti zámeckého parku, který je využíván

             k vycházkám, poznávacím a naučným aktivitám i sportovnímu vyžití.

             Okolo Mš je velká, funkčně vybavená zahrada (průlezky,klouzačky, pískoviště...), která je využívána po celý rok.

             V létě je k dispozici dětský bazén (brouzdaliště), v zimních měsících se děti otužují v sauně, ta je v budově školy.              

 

             Formy vzdělávání v MŠ

             - spontánní činnost

             - individuální činnost

             - skupinová práce s dětmi

             - řízené činnosti

         

             Základní cíle výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku:

             dodržování nejobecnějších cílů, ke kterým předškolní výchova a vzdělávání směřuje

             zaměření se na správný a zdravý duševní i tělesný vývoj dětí

             utváření zádkadů vzájemných a společenských vztahů, rozvíjení schopnosti přizpůsobit se životu v sociální komunitě

 

              Důležité je si uvědomovat, že k výchově a vzdělávání dítěte dochází v průběhu celého pobytu v Mš!!!