O Vlašimi

Město Vlašim / O Vlašimi

Město Vlašim, které je nazýváno srdcem Podblanicka, má díky své bohaté historii a řadě dochovaných památek, svým návštěvníkům, co nabídnout.

zámek

První kroky návštěvníka povedou nejspíše do vlašimského zámeckého parku, jehož dominantou ve vstupní části je vlašimský zámek. První zmínka o této stavbě se týkala hradu nad řekou Blanicí, který vystavěl rod Janoviců, je z roku 1318. Do 20. století se ale na zámku vystřídalo 14 šlechtických rodů, které zámek postupně přestavovaly podle trendů doby, ve které žily. K těm nejvýznamnějším patří rod pánů z Jenštejna, ze kterého pocházel druhý pražský arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. Reprezentativní šlechtické sídlo ze zámku vybudovali Trčkové z Lípy, kteří ve Vlašimi vystavěli také gotický kostel sv. Jiljí. V roce 1744 získala panství knížata z Auerspergu, která zámek vlastnila až do roku 1945, kdy byl zestátněn, nyní je v majetku města Vlašimi.

zamecky park zámecký park koupadlo

Marie Josefa z Trautsonu a její manžel Karel Josef z Auerspergu se zasloužili především o malebný romantický park, který zde v roce 1775 založili v místech bývalé obory a zámecké zahrady v údolí řeky Blanice. Vlašimský zámecký park patřící svou rozlohou 75 ha mezi největší zámecké parky ve střední Evropě je chráněnou památkou a spadá také do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

naučná stezka

Kromě několika dochovaných památek, které jistě stojí za shlédnutí, je v parku naučná stezka o 16 zastaveních vybudována místním Českým svazem ochránců přírody. Návštěvníci se tak při procházce mají možnost seznámit s historií či faunou a flórou místního parku.

Stary hrad obraz Pucherna Stary hrad expozice

Při procházce parkem můžete projít kolem obnovené Benátské studánky nebo vystoupat na věž Starého hradu v rámci prohlídkových okruhů parkem, které jsou pořádány Podblanickým infocentrem, jež má sídlo přímo na nádvoří zámku. V infocentru mají návštěvníci možnost v turistické sezoně, kromě cenných rad a tipů na výlety, občerstvení či ubytování, získat i velké množství regionálních publikací a suvenýrů, které jim později budou přibližovat a připomínat výlet do Vlašimi.

Na skalním masivu nad řekou Blanicí je dodnes Herkulův sloup, místními nazývaný „Samson“ – jde o obnovenou sochu zkamenělého obra, kterého podle pověsti stihl tento trest za mrhání jídlem.

Domašínská brána Vlašimská brána

Pokud se návštěvník prochází rozlehlým parkem, přijde vhod rychlé občerstvení na Znosimské bráně. Domašínská brána, známá převážně díky restauraci, která v ní po několik let úspěšně působila, je v současnosti uzavřená, ale věříme, že se její obliba opět vrátí právě kvůli příjemnému posezení a občerstvení při toulkách parkem. Do třetice pseudogotických vstupních bran z roku 1846 patří Vlašimská brána, která nyní slouží jako galerie podblanických umělců.

Zámecké sklepení

Dominantou parku je Čínský pavilon. Právě tato jedinečná orientální stavba, kterou město Vlašim mohlo díky získaným dotacím z Evropské unie zrekonstruovat, je zpřístupněna pro návštěvníky, kteří tak kromě překrásných vnějších fresek mohou obdivovat i nevšedně zajímavý interiér pavilonu.

Čínský pavilon

Mezi další lákadla patří zpřístupněné zámecké sklepení s expozicí Tajemství sklepení, zámecká vyhlídková věž, ze které je Vlašim vidět jako na dlani, či sochy zhotovené v rámci sochařského sympozia v roce 2005 umístěné po obou březích Blanice.

Park neslouží pouze k procházkám, ale je využíván pro větší slavnostní akce, jakými jsou například již tradiční Májové slavnosti pořádané městem Vlašim. První májový den je zámecký park doslova v obležení více než 20 tisíc návštěvníků, pro které je připraven bohatý kulturní program. Na své si přijdou návštěvníci všech věkových kategorií. Pro nejmenší jsou připraveny soutěže, divadelní scény i atrakce, se svým vystoupením se představí i známé umělecké osobnosti a starší občané si rádi poslechnou a shlédnou představení mažoretek v doprovodu s dechovou hudbou. Všichni tak stráví příjemný sváteční den plný zábavy a samozřejmě dobrého jídla a pití. Již tradicí se stalo také Pohádkové léto. Každou sobotu po dobu letních prázdnin se tak část parku promění v otevřené divadlo pod širým nebem a výjimkou nejsou ani nejrůznější koncerty či výstavy ve scenérii parku. Novou tradiční kulturní akcí se stává druhou sobotu v září Vlašimská vidlička, jejíž součástí je soutěž jedlíků, soutěž obcí o nejchutnější pokrm a také soutěž malých pivovarů.

Spolkový dům

Zámecký park ztvárnil ve svých obrázcích v polovině 19. století Antonín Pucherna. Jeho obrázky parku jsou k vidění ve Starém (Kouzelném) hradu. Mezi další slavné vlašimské rodáky patří jistě sourozenci Roškotovi, jejichž jméno nese Spolkový dům na Palackého náměstí. Ten slouží nejrůznějším místním spolkům či občanským sdružením jako základna, a kromě ubytování nabízí nepřeberné množství kurzů a školení.

kašna Pampeliška kašna Zeměkoule ma Husově náměstí u fary

Ve Vlašimi je ale nejen zámek s nádherným romantickým parkem. Za neopominutelnou zmínku stojí také zrekonstruovaná tři náměstí v historické části města. Jejich atraktivitu zvyšují dvě kašny - Pampeliška a Zeměkoule.

hvězdárna

Je zde také budova první záložny v Čechách, naproti parku můžete navštívit, v areálu ČSOP Vlašim, malou parazoo s různě handicapovanými živočichy. Na konci města směrem na Kondrac můžete navštívit, nejlépe po telefonické domluvě, vlašimskou hvězdárnu

Pro dětské aktivity byla zrekonstruována budova Staré radnice, ve které má sídlo Městský dům dětí a mládeže Vlašim. Sportovnímu vyžití slouží sportovní areál „Na Lukách“, kde dominuje nový zimní stadion a kde najdete koupaliště s třemi bazény a tobogánem, dvě fotbalová hřiště, novou atletickou dráhu a skatepark a před rokem nově otevřené dětské dopravní hřiště. Další dvě fotbalová hřiště včetně druholigového stadionu jsou v Kollárově ulici. V dolní části parku jsou tenisové dvorce a loděnice. Druhým rokem je v létě na bývalém zimním stadionu, právě vedle tenisových kurtů, v provozu letní kino.

nový zimní stadion koupaliště se třemi bazény a tobogánem

nová atletická dráha ve sportovním areálu Na Lukách

Vzdělávání dětí a mládeže v téměř dvanáctitisícové Vlašimi je zajištěno ve třech základních školách, ve třech středních školách, jedné odborné škole a odborném učilišti, nejmenší děti mohou navštěvovat ve městě čtyři mateřské školy. Ve městě působí i Základní umělecká škola.