Občanské průkazy

Ve Vlašimi si o občanský průkaz (OP) a cestovní pas (CP) můžete požádat:

K podání žádosti o OP nebo CP i vyzvednutí OP nebo CP se musí každý občan dostavit osobně z důvodu pořízení fotografie a podepsání žádosti o OP nebo CP.

Jako pomůcka odbavení klientů je ve vestibulu umístěn automat, ze kterého si klient vygeneruje při příchodu pořadové číslo. Nad kancelářemi jsou umístěny informační obrazovky zobrazující vyzvaná čísla ke vstupu do kanceláře. Každá osoba požadující doklad musí mít vlastní pořadové číslo. Stejně jako při platbě poplatku na pokladně. Celý systém slouží k příjemnému plynulému odbavení klientů.

 

Dětské občanské průkazy

Každé dítě, které cestuje, musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz.

Občanský průkaz lze vydat dětem do 15 let a mohou na něj vycestovat do států Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.
Správní poplatek je pouze 50 Kč a doba platnosti občanského průkazu je 5 let. Správní poplatek za cestovní pas pro občany mladší 15 let je 100 Kč.

Žadatelem o občanský průkaz a cestovní doklad je zákonný zástupce dítěte. O doklad může požádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Předloží rodný list dítěte a dítě je úředníkem vyfotografováno. Doklad obdrží zákonný zástupce ve lhůtě do 30 dnů.
Ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů lze vydat cestovní pas za zvýšený správní poplatek 2000 pro děti do 15 let.