Bezpečná vlašimMobilní rozhlas

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Občanské průkazy

Ve Vlašimi si o občanský průkaz (OP) a cestovní pas (CP) můžete požádat:

 

v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin a v úterý od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin
v budově v ulici Jana Masaryka 302 (u kruhového objezdu u Alberta).

K podání žádosti o OP nebo CP i vyzvednutí OP nebo CP se musí každý občan dostavit osobně z důvodu pořízení fotografie a podepsání žádosti o OP nebo CP.

Jako pomůcka odbavení klientů je ve vestibulu umístěn automat, ze kterého si klient vygeneruje při příchodu pořadové číslo. Nad kancelářemi jsou umístěny informační obrazovky zobrazující vyzvaná čísla ke vstupu do kanceláře. Každá osoba požadující doklad musí mít vlastní pořadové číslo. Stejně jako při platbě poplatku na pokladně. Celý systém slouží k příjemnému plynulému odbavení klientů.

 

 

 

 

Dětské občanské průkazy

 

Každé dítě, které cestuje, musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz.

Občanský průkaz lze vydat dětem do 15 let a mohou na něj vycestovat do států Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.
Správní poplatek je pouze 50 Kč a doba platnosti občanského průkazu je 5 let. Správní poplatek za cestovní pas pro občany mladší 15 let je 100 Kč.

Žadatelem o občanský průkaz a cestovní doklad je zákonný zástupce dítěte. O doklad může požádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Předloží rodný list dítěte a dítě je úředníkem vyfotografováno. Doklad obdrží zákonný zástupce ve lhůtě do 30 dnů.
Ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů lze vydat cestovní pas za zvýšený správní poplatek 2000 pro děti do 15 let.

 

 

vytvořilo Anawe